VVSG-GIS 27/01/2023

Gepubliceerd door Leen Moeyaert op

 • Teams
 • Kadasterdiensten MAGDA online
 • Feedback vernieuwde Geopunt
 • Problemen en bedenkingen nieuwe watertoetskaarten
 • GIPOD ervaringen na de aanpassingen
 • Varia

Teams

De VVSG-GIS werkgroep verliet het Slack platform en start met Teams een nieuw forum. De bestanden van de vroegere Google Drive werden onder ‘Bestanden’ in Teams geplaatst. Momenteel zijn er twee topics: VVSG-GIS werkgroep en het Vastgoedinformatieplatform. In de Teams omgeving VVGS-GIS werkgroep zie je een sub-item: ‘Algemeen’ en een sub-item: ‘Vraag en antwoord’. In de Teams omgeving ziet dit er als volgt uit:

Wens je graag aan te sluiten, en ontving je nog geen uitnodiging, of kreeg je een uitnodiging maar heb je daar vragen over, neem dan contact op met Ward Van Hal.

Kadasterdiensten MAGDA online

Kreeg je van Digitaal Vlaanderen ook de uitnodiging in je mailbox van de gebruikersgroep MAGDA Online Kadaster? Deze eerste gebruikersgroep Magda Online Kadaster Pro gaat door op 28 februari tussen 10-12u. Het is zeker interessant om dit mee te volgen, je kan je hier inschrijven.

Even schetsen… besturen doen in het najaar een jaarlijkse upload van de kadastergegevens, fiscale toestand 01 januari van 20xx. De data is dus steeds al minstens 6 maanden oud waardoor er regelmatig reacties komen van burgers die post voor een overleden familielid of ervaren dat notarissen wel over actueler data beschikken. Er is dus nood aan recentere lagen. Van een nachtelijke synchronisatie naar de eigen databank van de services blijft het dromen. Een rechtstreeks toegang op de services, ontsloten via het MAGDA platform is er niet. Momenteel bestaan er twee mogelijkheden tot het raadplegen van deze data:

 • Magda online
 • Softwareleveranciers die de kadasterdiensten geïmplementeerd hebben of die iets nieuws ontwikkeld hebben

Net dat ontwikkelen van iets nieuws heeft Magda Online nu zelf gedaan en zo is Magda online Pro ontstaan. Tijdens de road show zullen de mogelijkheden van de huidige Kadaster Pro gedemonstreerd worden. Voorts wordt gevraagd of er interesse is in een verdere uitbreiding van de kadasterdiensten. Oa. deze kwamen naar voor:

 • verkoopsprijzen
 • verkoopsdatum
 • historiek
 • bulkbevraging
 • export naar excel/csv
 • geografische bevraging
 • analysemogelijkheid

VLINTER werkt actief mee aan de voorbereiding, en verzamelt use-cases voor mogelijke productverbeteringen. Stuur ze naar b.boute@wvi.be met als titel ‘Kadaster Pro idee’.

Feedback vernieuwde Geopunt

De vernieuwing drong zich op door technologische vooruitgang. De snelheid is beter en de gebruiksvriendelijkheid hoger. Lees hier meer over het vernieuwde Geopunt. Er volgt nog verdere optimalisatie in 2023. De vroegere basemap was een commerciële kaart. Om een nieuwe oriëntatiekaart te hebben werd voor Vlaanderen gekozen voor het GRB, voor de rest van België voor OpenStreetMap. Het staat op de planning om OSM als achtergrond laag te kunnen kiezen.

Problemen en bedenkingen bij de nieuwe watertoetskaarten

 • De nieuwe watertoetskaarten zijn via WMS/WFS beschikbaar. Tevens kan bij de VMM een download gevraagd worden. Meer hierover vind je in dit artikel.
 • Er blijken problemen te zijn met het raadplegen van de WFS
 • Beelden kunnen beter zonder schaalafhankelijkheid aangeboden worden
 • Het afzonderlijk aanvragen van de gdb wordt als ongemakkelijk aangevoeld
 • De interpretatie van de wetgeving is nog onduidelijk
 • Er zal een oproep gelanceerd worden om de problematiek te bundelen en te bezorgen aan de VMM

GIPOD ervaringen

Wat met de registratie van de kleine GIPOD grondwerken in jouw bestuur? Een bestuur stelde vast dat 20% van deze werken niet in GIPOD stonden. Welke partners zijn de minder goede leerlingen? Respecteren de nutsmaatschappijen de statussen?

Er zijn regelmatig infosessies over het GIPOD.

Indien het gaat over kleine (cat.2 en cat.3) of dringende grondwerken waarvoor de opdrachtgever over een algemene toelating beschikt, dient er geen vraag voor grondwerken uitgestuurd te worden. In dit geval volstaat de verplichte registratie van het grondwerk in GIPOD als melding.

Varia

 • Lokaal energie en klimaatpact 2.0 en Groenblauwpeil: dit initiatief van binnenlandse zaken om oa. hagen en groen te inventariseren werd niet opgebouwd met de OSLO standaarden. Hierdoor dreigen besturen dubbel werk te moeten doen. Deze piste zal dus overdacht moeten worden.
 • Adressenregister:
  • 3 maart volgt een bijkomende toelichting over LARA 2.0, momenteel zitten ze in analysefase
  • Enquête ‘Hoe beheert u het CRAB’ er was een oproep aan ieder bestuur om een enquête in te vullen. Deze kadert in de ontwikkeling van LARA 2.0. Al 30% van de besturen stuurde een antwoord. Eigen je, als bestuur ook je deeltje betrokkenheid toe en vul deze vragenlijst in.
  • Op vandaag is er nog maar één softwareleverancier die plant een adresbeheertoepassing te ontwikkelen
  • Gebouwen- en adressenregister zijn op vandaag geen authentieke bron. Omwille van ontbreken van een meldingssysteem werd dit proces gepauzeerd. LARA 2.0 zal een meldingssysteem aanbieden. Vermoeden tot een nieuwe evaluatie als CRAB verdwijnt en LARA 2.0 verschijnt. Dat verschillende instanties deze niet-authentieke bronnen wel al gebruiken, mag toegejuicht worden.
  • In eerste instantie zal LARA 2.0 de huidige functionaliteiten betreffende het wegenregister overnemen. Het is de bedoeling het wegenregister pas in latere fase mee te nemen in de planning. Na het doorsturen van een as-built plan worden deze verwerkt in het GRB en dan naar het wegenregister, gezien wegenregister de wegen in LARA zal leveren zal je de info in LARA zien
  • Voeden van het gebouwenregister zal mogelijk zijn via LARA
  • Er is een algemene vraag of en hoe een automatische synchronisatie tussen LARA 2.0 en de interne processen mogelijk zal zijn
 • BeSt-add:
  • Rijksregister zal koninklijk besluit maken waarin de regels rond vaststellen en toepassen van adressen bindend gemaakt zullen worden. Hiervoor zullen de gekende regels behouden blijven.
  • Conversie van federale partners en BeSt-add
   • In de loop van dit jaar maakt het RR een lijst met de adressen op die ze niet in BeSt-add terugvinden
   • Het KBO hield een proefproject waar ze nu mee aan de slag zijn
   • AAPD is bezig om de straatnamen naar BeSt-add over te zetten, dit jaar zullen ze de financiering voor het overzetten van de adressen aanvragen
 • Invoering van Lambert 2008 wordt door de VVSG verder opgevolgd zodat we niet plots geconfronteerd worden met een verplichte omschakeling. Wat deze invoering betreft zijn er drie pistes:
  • Voortwerken op Lambert 72
  • Voortwerken op Lambert 72 en bij uitwisseling overschakelen naar Lambert 2008
  • Overschakelen naar Lambert 2008
 • Stadswaterlopen: voor de inventarisatie van de stadswaterlopen wordt aangeraden voor een werkwijze contact op te nemen met de VMM
 • Gemeentelijke verordeningen in DSI: departement omgeving stelt vast dat DSI langzaam gevoed wordt. Wat zijn echter de struikelblokken? Hoe kan dit proces versneld worden? Wat met de her-interpreteerbaarheid? Er is tevens duidelijkheid gewenst om wat de finaliteit van DSI is. Gaat dit om juridisch correcte info of eerder om een werkmap om geautomatiseerd info uit te halen? Dit wordt eventueel in een volgende sessie meegenomen.
 • De volgende VVSG-GIS werkgroep gaat online door op 3 maart. De basisregisters + LARA 2.0 staan dan op de agenda.
 • Op 28 april staan Geopunt en OGC API Features Services op de agenda van de VVSG-GIS
 • Ideeën voor volgende werkgroepmomenten (andere topics mogen steeds aan Ward bezorgd worden)
  • Project Omgeving Mechelen
  • VIP
   • Bronverbeteringstrajecten (centrale (omgevings)vergunningenregister)
   • Quid dienstenleveranciers?
  • Solid – Myprofessionaldata
  • Datamanagement
  • Actieplan datastrategie
  • Lambert 2008
  • LBLOD
  • Verkeersbordendatabank
  • MBP
  • Smart Retail
  • Producten NGI en datastrategie/prijszetting
  • V-loket
  • Parkeer en toegangsrechten databank PTR
  • BeSt-add
  • DSI
  • Voorontwerp digitaliseringsdecreet
 • Volledig verslag en documentatie
Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.