terrascope viewer

Terrascope: satellietbeelden als basis voor een landbouwschade-app

In de marge van VVSG-GIS en VVSG Smart Cities op
10/1/2019 werd een infosessie gegeven door VITO over Terrascope. Terrascope is het online platform van VITO dat de Sentinel-satellietdata voor België ontsluit via een webloket. Binnen het Europese Copernicus-aardobservatieprogramma zijn intussen 4 Sentinel-satellieten actief, waarvan Sentinel-2 elke vijf dagen het volledige aardoppervlak fotografeert. De Sentinel-beelden zijn open data tot minstens 2030 en bieden mogelijkheden om bijvoorbeeld landbouwschade ten gevolge van droogte in kaart te brengen.

(meer…)

MAGDA Online: infosessie Gent 14/9/2017

MAGDA Online wordt het nieuwe platform om ad hoc punctuele bevragingen te doen op de diensten die door het Magda-platform ontsloten worden. Naast gegevens van o.a. DIV, RR, (V)KBO, VLABEL, RSZ etc., komen nu ook de webdiensten beschikbaar van Consultimmo (=.de meest recente kadastrale info). Op 14 september vond hierover een belangrijke infosessie plaats met heel wat achtergrondinfo m.b.t. de privacy-regelgeving en vooral over de praktische aansluitingsprocedure.

Samengevat:

  1. Lokaal bestuur schrijft zich in op de algemene machtigingen
  2. Lokaal bestuur vraagt toegang tot MAGDA Online
  3. Team MAGDA verleent toegang aan lokaal bestuur
  4. Lokale beheerder van lokaal bestuur verleent toegang aan individuele medewerkers en veiligheidsconsulent

Lees meer