Nieuw kaartmateriaal services watertoetskaarten

Er is een nieuwe omzendbrief van kracht die richtlijnen voor het toepassen van de vernieuwde watertoets uitvaardigt. De richtlijnen houden in dat er met nieuwe overstromingsgevaarkaarten moet rekening gehouden worden. Tot voor kort (vergunningsaanvragen ingediend voor 1 januari 2023) golden de Watertoetskaarten van 2017 (‘effectief overstromingsgevoelig gebied’ en ‘mogelijk overstromingsgevoelig Lees meer…

ArcGisPro Quickie: ArcGIS Server service toevoegen

Een ArcGIS Server is de core server (GIS) software gemaakt door Esri. ArcGIS Server wordt gebruikt voor het maken en beheren van GIS-webservices, toepassingen en gegevens. ArcGIS Server wordt meestal binnen de organisatie geïmplementeerd. Hoe visualiseer je een ArcGIS Server service in ArcGisPro? In dit voorbeeld voegen we een ArcGIS Server laag van Lees meer…