VVSG GIS 28/06/2024 – verslag

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

 • Toelichting script semi-automatische aanpassingen van kaartlagen op een gewijzigde referentielaag (GRB) – Geert Callebaut (POLIS) en Karel Dieussart (onroerend erfgoed)
 • Update project risicogronden – Leen Reynders (OVAM)
 • Update project Verkeersbordendatabank – Kris Van den Cruyce (MOW)
 • Varia
  • Omzetting Lambert2008
  • GIPOD roadmap 2024 – 2027
  • Vacature VVSG projectmedewerker Digitale Transformatie – VIP en Digitaal aangifte overlijden
  • Linken naar GIS-beleid, GIS-monitor, … terug online: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/gis

Toelichting script semi-automatische aanpassingen van kaartlagen op een gewijzigde referentielaag (GRB) – Geert Callebaut (POLIS) en Karel Dieussart (onroerend erfgoed)

Tijdens een recente vergadering presenteerden Geert Callebaut (POLIS) en Karel Dieussart (Onroerend Erfgoed) een nieuw script voor het semi-automatisch aanpassen van kaartlagen op basis van een gewijzigde referentielaag (GRB). Dit script, ontwikkeld in samenwerking met Onroerend Erfgoed, belooft de datakwaliteit te verhogen en de werklast bij lokale besturen te verlagen. Het script is klaar voor testen bij vijf lokale besturen en zal daarna worden uitgerold naar 300 besturen.

In de demo toonde Karel Dieussart hoe het script te werk gaat om de complexe problematiek volledig af te dekken. De analyse gebeurt op basis van ‘relevantie’, waarbij voor elk perceel dat onder de oorspronkelijke contour ligt, geanalyseerd wordt welk deel relevant is om over te nemen en welk deel genegeerd mag worden. De parameters die deze drempel bepalen kunnen voor elke toepassing aangepast worden, waardoor gebruikers van het script het beste resultaat kunnen verkrijgen.

De proof of concept (POC) start in september 2024, waarbij deelnemers online begeleiding krijgen en met QGIS werken. De aanpak omvat tweewekelijkse opvolging en diverse data-analyse. Het uiteindelijke doel is een uniforme oplossing voor het verbeteren van VIP-dossiers, waarvan momenteel meer dan 60% incorrecte data bevat. Dit initiatief heeft groot enthousiasme gewekt en zoekt nu vijf kandidaten voor verdere tests. Geïnteresseerden kunnen zich tot 12 juli 2024 aanmelden bij Bavo Mannekens (bavo.manekes@Athumi.eu).

Update project risicogronden – Leen Reynders (OVAM)

Leen Reynders van OVAM gaf een update over het project risicogronden, dat gericht is op het bepalen van effectieve risicolocaties, onafhankelijk van de onderliggende percelen. Voor de voortgang is input opgevraagd bij integratoren en lokale besturen, en er is informatie beschikbaar op de Confluence-pagina van VIP. Echter, er is nog verder onderzoek nodig en enkele zaken moeten opnieuw beoordeeld worden.

Een belangrijke vraag is of het beheer van geografische informatie (GI) door gemeenten nog nodig is. Dit vereist een gedegen impactanalyse. Daarnaast wordt onderzocht of gegevens via een loket kunnen worden aangeboden volgens het ‘API First’ principe. Er wordt ook gekeken naar vergunningdata, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen aangevraagde en verleende vergunningen met behulp van het Omgevingsloket. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het analyseren van de vergunde toestand in plaats van de aangevraagde toestand.

Werksessie 2 is verplaatst naar september. Belangstellenden kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar celien.van.damme@ovam.be. Leen benadrukt dat, ondanks enige vertraging, er intensief aan het project gewerkt wordt.

De projecttijdlijn geeft een overzicht van de geplande activiteiten, en hoewel er vertraging is opgetreden, blijft het team vastberaden om de doelstellingen te bereiken.

Update project Verkeersbordendatabank – Kris Van den Cruyce (MOW)

Kris Van den Cruyce presenteerde het digitaliseringsproject voor infrastructuur op het openbaar domein. Het doel is om deze als open data beschikbaar te maken, zodat burgers problemen eenvoudig kunnen melden via een app zonder te weten bij wie ze het probleem moeten melden. Dit verhoogt de klantvriendelijkheid en transparantie.

 • Onder doelstelling 4 valt de herwerking of uitbreiding van de verkeersbordendatabank. Wegbeheerders kunnen verkeerssignalisatie eenvoudiger intekenen en automatisch aanvullende wegreglementen aanmaken. De gegevens van infrastructurelelementen worden openbaar en semantisch beschreven, en gekoppeld via LDES voor volledig levensloopbeheer.
 • Een nieuwe tool maakt nieuwe en oude verkeerssituaties op kaarten zichtbaar. Het project moet voor 2025 afgerond zijn. Er zijn afspraken binnen het Mobilidata-project, ook met Google, om deze data te gebruiken. Gemeenten willen duidelijkheid over de samenwerking met GPS-operatoren om verwarring te voorkomen.
 • Er is een voorstel om gemeenten te verplichten de databank bij te houden voor GPS-operatoren en uniformiteit in Vlaanderen te waarborgen, met financiële ondersteuning, een duidelijke vraag vanuit de gemeenten.
 • Mijn Burgerprofiel wil de meldingsapp toevoegen. De financiering is goedgekeurd en kan starten na ondertekening van het samenwerkingsprofiel. District09 ontwikkelt de backend.
 • Op 5 september is er een kennisbeurs in Sportoase, Leuven, met focus op lokale besturen en overheden, waarbij 60 GZG-projecten en Vlaamse bouwblokken besproken worden.

Varia

 • Omzetting Lambert2008
  • Ward VH maakte een inschatting van de kostprijs voor de gemeenten voor de omzet. Conclusie dat er nood is aan goede ondersteuning, tools en duidelijke afspraken met de GIS-leveranciers.
  • De communicatie en de planning van alle entiteiten is cruciaal, zodat de gemeenten weten wanneer de belangrijke referentiebestanden zullen omgezet zijn.
  • Dit zit in de regeringsonderhandeling om financiering te voorzien.
  • Documentatie hierover zat bij de uitnodiging van deze vergadering (mail)
 • GIPOD roadmap 2024 – 2027
  • Doorontwikkelingen in een vernieuwingsdocument, zeer ruim, focus onduidelijk. Kan in de volgende sessie terugkomen.
  • Het document zat in bijlage bij de uitnodiging voor deze vergadering (mail)
 • Linken naar GIS-beleid, GIS-monitor, … terug online:
 • Meeting rond Kadaster en finaliteiten
  • Compromis op komst waardoor op korte termijn finaliteiten kunnen toegevoegd worden, zodat lokale besturen uit meerdere kunnen kiezen.
  • Plan ook om bestaande finaliteiten te harmoniseren vanuit de IPDC (de interbestuurlijke producten en diensten catalogus). Begin september nieuwe meeting hierover.
 • Voor de vergadering van september:
  • Beslisboom rond melden GRB-verandering
  • Toelichting rond verenigingenregister en rol van gemeente in decentraal beheer
  • Gebouweenheid
  • GZG bouwdiensten
  • GIPOD roadmap
 • Vacature VVSG projectmedewerker Digitale Transformatie – VIP en Digitaal aangifte overlijden
  • Wordt opengezet in augustus

De opname kunt u hier herbekijken (paswoord vereist)

Categorieën: VerslagenVVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.