Wat te doen bij CRAB-meldingen naar aanleiding van EPB-verslaggeving?

Sinds begin 2020 krijgen gemeentelijke CRAB-beheerders regelmatig meldingen binnen van EPB-verslaggevers met de vraag om gebouweenheden te koppelen aan het juiste adres. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe versie van de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) sinds 16/12/2019 direct gekoppeld is aan het Gebouwenregister. Voor dit Gebouwenregister is echter nog geen decentrale bijhouding door de gemeente mogelijk. Met dank aan de collega’s van IOK is hierrond intussen de nodige transparantie gekomen. Op 29/1/2020 stuurde Informatie Vlaanderen een verklarende mailing hierrond uit naar de gemeentelijke contatcpunten voor CRAB, maar deze info heeft blijkbaar niet alle CRAB-beheerders bereikt.

(meer…)

Snel online adressen geocoderen zonder GIS-toepassing

Geocoderen van adressen doe je als openbaar bestuur uiteraard best op basis van het CRAB. Hiervoor is de Geopunt-plugin voor ArcMap en QGIS de makkelijkste oplossing. Wie echter zelf geen GIS-software ter beschikking heeft, of onvoldoende GIS-kennis heeft en toch heel snel en eenvoudig adressen op een kaart wil weergeven, kan gebruik maken van verschillende online toepassingen. Houd er dan wel rekening mee dat deze gebaseerd zijn op de adresgegevens in Google Maps en dus geen CRAB-gevalideerde adresposities gebruiken, Hier belichten we de gratis versie van twee van de bekendste tools: BatchGeo en EasyMapMaker.

(meer…)

Omzendbrief toekennen van adressen: aandachtspunten

Eind februari verstuurde minister van Binnenlandse Zaken Jambon een omzendbrief aan alle lokale besturen met richtlijnen en aanbevelingen voor het toekennen van adressen. Voor GIS-coördinatoren die adressen logischerwijze steeds met CRAB en Informatie Vlaanderen associëren, leek dit misschien uit een onverwachte hoek te komen, maar toch hangt dit met mekaar samen. De richtlijnen vloeien voort uit het Best Add-samenwerkingsakkoord en zijn grotendeels in lijn met de nota die de VVSG aan het opmaken is. Voor sommige gemeenten zal dit enige impact hebben op hun huidige manier van adrestoekenning (vooral voor busnummers). Een tweede, nog belangrijker gevolg van BeSt Add is dat het vanaf mei 2018 niet meer mogelijk is om personen in het Rijksregister in te schrijven op adressen die (nog) niet in het CRAB zitten. Een secuur CRAB-beheer wordt voor diensten Burgerzaken dus belangrijker dan ooit.  Lees meer