Een UP-Adpf aanmaken op basis van UP-Adp

Jaarlijks wordt de productie van Adpf gestart rond april. Indien de eerste release van het uniek percelenplan (UP) voor jouw gemeente na deze periode valt, zal deze release dus nog géén uniek percelenplan zijn. De periodiek bijgewerkte percelenlaag uit het GRB (Adp-actueel), zal echter wel een uniek percelenplan zijn. Op die manier zit je dus tot het daaropvolgende jaar met 2 percelenkaarten die op sommige plekke geometrisch kunnen verschillen. Er is echter een manier om op basis van een UP-Adp-actueel toch al een Adpf aan te maken dat de geometrieën van het uniek percelenplan heeft. Deze methodiek is uitgewerkt door Informatie Vlaanderen.

(meer…)

Het uniek percelenplan getest: belangrijke aandachtspunten

Het project uniek percelenplan is kort samengevat de gelijkschakeling van de percelenkaarten van het GRB en van het Kadaster. In de periode 2018-2021 rollen deze unieke percelenplannen een na een van de band en in juni 2019 was het de beurt aan Lichtervelde. Op basis van een GIS-analyse hebben we de wijzigingen in geometrie in kaart gebracht en intussen ook vergeleken met de eerste driemaandelijkse bijwerking van de percelen in augustus. De conclusie: volledige rust in de kaart is een utopie. Belangrijk om te weten is ook dat indien je gemeente een UP kreeg na april, de release van Adp-fiscaal (toestand 1/1/2019) nog géén uniek percelenplan is en bijgevolg tot volgend jaar nog zal verschillen van de periodiek bijgewerkte percelenlaag uit het GRB (Adp).

(meer…)

Labels in de GRB-WMS: what you see is not always what you get

Het Omgevingsloket, software voor inname openbaar domein, de Verkeersbordendatabank, achtergrondkaarten in Geopunt… Al deze toepassingen gebruiken de webservice van het GRB of de Basiskaart Vlaanderen (GRB-WMS) als achtergrond. Deze kaart is een afgeleid product van de authentieke bronnen zelf (het GRB en CRAB). Aandachtige hergebruikers weten echter al een tijdje dat de labels van huisnummers en straatnamen in de GRB-WMS niet altijd correct overeenkomen met de authentieke bronnen zelf. Door het steeds stijgende hergebruik van deze achtergrondkaart in andere toepassingen, wordt dit probleem de laatste tijd meer en meer zichtbaar. Lees meer

CADGIS toestand 1/1/2018 gereleaset als open data: wat met het GRB?

Het kadastrale plan is sinds augustus beschikbaar als open data. Dit betekent dat iedereen voortaan toegang heeft tot de data van alle Belgische gemeenten. Het gaat hier om de fiscale toestand 1/1/2018. De administratieve percelen uit het GRB volgens fiscale toestand 1/1/2018 (“Adpf”) worden binnen enkele weken gereleaset voor gans Vlaanderen. Op de GISCO van 6/9 (Brugge) en 13/9 (Roeselare) is er een uiteenzetting door Luc De Kock over de laatste stand van zaken rond het GRB en het uniek percelenplan.

Lees meer

Uniek percelenplan klaar voor de eerste gemeenten

“Als twee overheidsinstanties dezelfde GIS-lagen beheren op een licht verschillende manier leidt dat tot een hogere kost door dubbele bijhouding, en verwarring bij de eindgebruiker.”

Deze stelling is zeker van toepassing voor de digitale percelen en gebouwen die zowel in de producten CADGIS (van AAPD of het ‘Kadaster’) als in het GRB (van Informatie Vlaanderen) voorkomen. De percelen en gebouwen in beide bronnen verschillen zowel in definitie, nauwkeurigheid, tabelgegevens als releasedatum.

Lees meer