Privacy

Deze website wordt beheerd door WVI, met maatschappelijke zetel te Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. U kan de beheerder van deze site contacteren via b.boute@wvi.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden: 

1. Privacybeleid

WVI hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening op de Gegevensbescherming) en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dd. 30/07/2018. WVI geeft u daarbij volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, noch worden uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • WVI treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

WVI heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (privacy@wvi.be). Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, kan WVI je identiteit controleren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan WVI jouw vraag concreet en correct behandelen.
Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan u zich wenden tot de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

2. Nieuwsbrieven

Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, dan zal de WVI uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. U kan zichzelf steeds uitschrijven via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.
Voor het beheer en de verzending van de nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van de diensten van MailChimp. MailChimp maakt gebruik van web beacons die bijhouden wie de nieuwsbrief opent en wanneer. Daarnaast kunnen ook de clicks op een link in de nieuwsbrief worden gemeten. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp.

3. Deelknoppen sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

4. Cookieverklaring

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.