VVSG GIS 29/03/2024 – verslag

Gepubliceerd door Bart Boute op

Online meeting in Teams, 72 deelnemers. De opname kunt u hier herbekijken (paswoord vereist)

Agenda

 • Gebouwenregister – gebouweenheden
 • Bronverbeteringstrajecten (VIP) met focus op OVAM
 • Dashboard verkiezingen : stemgerechtigden per straat
 • Varia
  • Luchtfoto’s van vóór de gewestplannen
  • GPS Kafka
  • GRB-melding 100.000
  • Flagis opleiding API’s
  • Bedankt Kathleen

1. Gebouwenregister – gebouweenheden

Spreker : Jan Laporte, Digitaal Vlaanderen

Jan geeft een terugkoppeling uit workshops rond de afbakening van gebouweenheden.

 • Probleemstelling. Wie is de master van de geometrie van een gebouw?
  • Er waren in het verleden met de CRAB bijwerking 2 masters voor een gebouw (de gemeenten als decentrale beheerders leverden ingeschetste gebouwen, gevolgd door ingemeten gebouwen centraal beheerd in het GRB). Dit leidde soms tot inconsistenties in de flow. Met de werkgroep streven we naar duidelijke afspraken.
  • Schema : de levensloop van een gebouw
   • Ingeschetst gebouw : gemeente blijft master
   • Eens de status gewijzigd is naar ‘gerealiseerd’ komt de ingemeten toestand in het Gebouwenregister (GRB is master)
  • Mijlpalen in de flow. Meldingen (gemeente) voor update (GRB)
   • Gebouw (nieuwbouw) is gerealiseerd
   • Verbouwing is gerealiseerd
   • Sloop melden > het gebouw wordt gehistoreerd

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

 • Data governance
  • Digitaal Vlaanderen streeft ernaar de logische verbanden tussen de basisregisters en de basiskaart meer dan vroeger te definiëren en te verankeren: gebouw – gebouweenheid – adres – weg – perceel.
  • Niet alle registers staan even ver. Zie onderstaand schema : de groene balkjes vergevorderd, geel is medium, oranje nog werk aan.
  • Er is nog discussie over de handreiking en de kwaliteit van de attributen van de Gebouweenheden en het Wegenregister:
   • Gebouweenheden : beslissingsboom wordt vastgelegd in de werkgroep. Kwaliteit attributen gebouweenheden : de functie is niet uitgeklaard
   • Idem voor afspraken Wegenregister : opritten, private wegen, geometri
  • Het object ‘Perceel’ is geen Vlaamse materie
  • Status werkgroepen, zie slide. Adres is klaar. In een extra werkgroep -op dinsdag 9/4 om 10u- zal de definitie en beslissingsboom van Gebouweenheid verder besproken worden.

“In het stelsel van basisregisters zijn het wegenregister en de gebouweenheden nog de grootste uitdagingen”

Reacties

 • Bavo [nvdr. familienamen worden achterwege gelaten uit de reacties] : Patrimoniale percelen komen ongeveer overeen met gebouweenheden. Wordt daarover overlegt met AAPD? Ja, er is een werkgroep geweest. Er wordt gewerkt aan een koppeltabel. Volgend jaar (2025) wordt het overleg verdergezet.
  Wordt er gedacht aan 3D geometrieën voor gebouwen? Jan : er is een werkgroep geweest met Federaal. Een 3D gebouwenregister is niet voor de nabije toekomst.
 • Ine : mogen we binnenkort ook controlelagen voor adressenregister verwachten, met verdachte gevallen, zoals “adres afgeleid van een gebouweenheid dat niet in het gebouw ligt”, of “adres afgeleid van een gebouweenheid, maar niet gekoppeld aan een gebouweenheid”? Jan laat weten dat binnenkort ook de verdachte gevallen als melding zullen toegevoegd worden, zodat besturen zo’n fouten kunnen wegwerken.
 • Ine: De aangeboden WFS’en geven geen verband tussen adres en gebouweenheid, omdat de koppel-id ontbreekt in de WFS’en om adressen te kunnen koppelen aan de bijhorende gebouweenheid. De link : adres <> gebouweenheid zit wel in de API. Wie heeft dit al eens gedaan ? Bavo heeft een manier gevonden om de API’s vrij vlot plat te trekken met een time-out (via FME bijvoorbeeld). Bavo zal die methode plakken in het Teams forum van VVSGGIS.
 • Bart : wie zal de ‘functie’ van de gebouweenheid bijhouden. Jan : die taak komt naar de gemeenten, maar momenteel is er nog geen vastgestelde catalogus van gebouwfuncties, dat is onderdeel van de activiteiten van de werkgroep. In ieder geval zullen de functies zo veel mogelijk vooringevuld zijn door Vlaanderen, ter controle door de gemeenten, voor een vliegende start.

2. Bronverbeteringstrajecten (VIP) met focus op OVAM

Sprekers : Bavo Mannekens (Athumi), gevolgd door Leen Reynders en Celine Van Damme (OVAM)

Bavo overloopt de stand van zaken van een aantal belangrijke bronverbeteringstrajecten die reeds zijn geïnitieerd of binnenkort worden opgestart, waaronder de risicovolle gronden, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, vergunningenregister, … Lees de aankondiging in verslag VVSG 8/12/2023.

 • Dit agendapunt wordt nog uitgeschreven
 • Bekijk de opname vanaf 34:00

OVAM

3. Dashboard verkiezingen : stemgerechtigden per straat

Spreker : Vicky Verscheijden, Tongeren

Met de verkiezingen in aantocht is het bij vele gemeenten alle hens aan dek. Ook data-analyse en GIS kunnen een steentje bijdragen bij de voorbereiding. Zo blijkt uit de toelichting van Tongeren. Vicky heeft een dashboard op ArcGIS Online gemaakt. Met als doel : de geografische clusters van kiesgerechtigden te kunnen visualiseren, en de spreiding van het aantal kiezers per stemcomuter tijdig te kunnen inschatten.
De kaart bevat in essentie 3 lagen : aantal stemmers per straat, de deelgemeenten, de locatie van de stembureaus. Het kan zijn dat een sommatie per deelgemeente nog te grof is voor analyse, in dergelijk geval kun je verfijnen op straatniveau.
Om het online loket te kunnen gebruiken, moet je lid zijn van de organisatie ‘geotic’ op AGOL. De app is dus toegankelijk met een login voor de medewerkers van de gemeente, maar ze is niet publiek gedeeld.

Jeffrey meldt dat Stad Antwerpen eveneens een ArcGIS Online loket zal maken, specifiek voor het beheer van de stemlokalen.

Wil je zelf ook eens zo’n applicatie maken? ESRI Belux gaf tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen een webinar over ArcGIS Dashboards. Je kunt de opname hier steeds bekijken.

4. Varia

4.1 Luchtfoto’s van vóór de gewestplannen

Jeffrey (Stad Antwerpen) brengt aan : Vermoeden van vergunning. De juridische context staat mooi uitgeschreven op de website van Stad Antwerpen

Luchtfoto’s voor en na Gewestplan 1981, West-Vlaanderen eerder 1975 – 1976

Eurosense zou beschikken over de luchtfoto’s die aan de basis lagen voor de kartering van de gewestplannen

16€ per foto, minimale afname van 5.000 foto

Concreet : hoe zit het andere gemeenten? Vraag naar eventuele interesse voor samenaankoop.
Het wordt pas haalbaar (betaalbaar) vanaf 5.000 foto’s

4.2 GPS Kafka

Lees ons artikel

4.3 GRB-melding 100.000

Lees ons artikel

Proficiat Luc

4.4 Flagis opleiding API’s

De workshop waar we lang naar uitgekeken hebben “API’s for Dummies” gaat door op woensdag 24 april 2024 van 13u tot 17u in het Stadskantoor van de Stad Gent. Aangeboden als hands-on GeoAtelier door FLAGIS. Gratis, maar inschrijven is verplicht op https://flagis.be/

4.5 Bedankt Kathleen

Kathleen wordt uitvoerig bedankt door Ward en de groep voor de onnavolgbare manier en volgehouden focus waarmee ze het DSI-project heeft opgevolgd namens de groep van gemeenten. Iedereen is het er over eens : a job well done ! Kathleen vervoegt nu opnieuw haar collega’s in haar hometown Eeklo.

5. Tot de volgende vergadering

Vrijdag 26/04/2024 om 10u in Teams

Categorieën: VerslagenVVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.