Verkeersborden.vlaanderen: de wedergeboorte van de verkeersbordendatabank

De nieuwe verkeersbordendatabank is sinds 18 januari online. Alle info over dit project wordt vanaf nu hier verzameld. Je kan er de presentatie en live demo van de recente infosessies (december-januari) raadplegen. Er zijn reeds handleidingen beschikbaar en binnenkort ook instructievideo’s. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in een trainingssessie (door MOW) voor de Lees verder…

Aanpassingen doorgeven naar GPS-kaarten

Gemeenten zijn sinds CRAB-decreet (van kracht sinds 1/6/2015) verplicht om hun adressen te beheren op één centrale plek, namelijk het CRAB, als enige authentieke bron van adressen in Vlaanderen. In 2018 treedt BestAdd bovendien in werking en wordt CRAB ook op federaal niveau als authentieke bron erkend voor Vlaamse adressen. Regelmatig komen er echter vragen terecht bij gemeenten van burgers over adressen, straten of nieuwe verkeerssituaties die door de gemeente correct in het CRAB ingevoerd zijn, maar niet correct in de GPS-kaarten zitten. In principe is het de verantwoordelijkheid van de GPS-firma’s om te zorgen dat hun data correct is afgestemd op de actuele toestand van het CRAB (dit is iets wat trouwens ook geldt voor nutsmaatschappijen). Het heeft uiteraard weinig zin om als lokaal bestuur de eigen adressen in CRAB te beheren én dit nog voor elke firma apart ook eens te gaan doen. Indien je als gemeente omwille van prangende redenen toch parallel aanpassingen wenst door te geven, bestaan er verschillende meldingskanalen.

Lees meer

Zelf als gemeente rollen toekennen voor toepassingen Informatie Vlaanderen

Tot vorig jaar konden bepaalde rollen voor de ex-AGIV-toepassingen (LARA, GIPOD, KLIP…) enkel  toegekend worden door AGIV/Informatie Vlaanderen zelf. Voor sommige rechten was zelfs nog een expliciet fiat van de gemeentesecretaris nodig. Dit toegangsbeheer kan nu echter ook volledig naar de gemeente overgeheveld worden, wat uiteraard een stuk efficiënter is. Voorlopig verloopt dit nog via een specifieke Toegangsbeheermodule, maar op termijn zal dit volledig versmelten met het gekende Gebruikersbeheer Lokale Besturen.

Lees meer

Extra aandacht voor gemeentelijke werkopdrachten in kader van de Hinderpremie

Sinds 1 juli wordt de Hinderpremie automatisch toegekend op basis van werkopdrachten in GIPOD. Handelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden hiervoor automatisch door VLAIO gecontacteerd. Gemeenten komen dus niet meer tussen in de aanvraagprocedure, maar de keerzijde van de medaille is uiteraard dat handelaars geen hinderpremie kunnen krijgen als de gemeente haar eigen werkopdrachten niet correct in GIPOD heeft ingevoerd, In sommige gemeenten worden werkopdrachten soms enkel als manifestatie ingevoerd in de vorm van een toegekende signalisatievergunning in uitvoering van een (gemeentelijke) werkopdracht. Ook in dat geval kan de handelaar geen aanspraak maken op een hinderpremie. Wees daarom extra aandachtig bij het invoeren van innames die gerelateerd zijn aan werken waarvan de gemeente de initiatiefnemer is. Vooral gemeenten die werken met specifieke software voor vergunningen innames openbaar domein moeten extra aandachtig zijn. Lees meer

GRB-conforme as-builtplannen opleggen in je bestek

Sinds de inwerkingtreding van het GRB-decreet op 1/1/2015 is de gemeente in het kader van de bijwerking van het GRB verplicht om een GRB-conform as-builtplan aan te leveren aan Informatie Vlaanderen. De meest efficiënte werkwijze is uiteraard om deze bepaling ergens in het bestek of in de vergunning als voorwaarde op te leggen aan de opdrachtnemer of uitvoerder.
Ondanks het feit dat het GRB-decreet financiële sancties voorziet (doorrekenen van de kosten naar de gemeente voor het opmeten van de nieuwe toestand), zijn er nog maar weinig gemeenten die dit al standaard in hun procedures hebben vastgelegd. Een interessante best practice die gemakkelijk kan gekopieerd worden is de werkwijze die Wingene sinds kort toepast. Lees meer