Oproep voor nieuwe KDV “GIS-operatoren” van WVI

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

Het vervolledigen van het vergunningenregister, DSI, de verkeersbordendatabank, opmaak van een ROP, opmaak van publieke plannenviewers… Veel gemeenten kijken nog tegen een berg werk aan om hun digitale dienstverlening en datakwaliteit op punt te krijgen. Vaak ontbreekt het aan capaciteit of expertise om bepaalde projecten uit te voeren, zelfs al is er een GIS-coördinator. WVI beschikt op vandaag over een pool van deskundige medewerkers (“GIS-operatoren”) die al langer ingezet worden door gemeenten om bepaalde afgebakende projecten uit te voeren. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend voor het opzetten van een specifieke kostendelende vereniging (KDV) hiervoor, vrijgesteld van 21% BTW. Deze KDV gaat niet uit van een structurele aanwerving, maar werkt op afroep. Gemeenten die willen instappen, worden wel verzocht om vóór 30 april hun principieel engagement kenbaar maken.

Het belang van GIS voor de gemeentebesturen

Data is het nieuwe goud. Ook voor gemeentebesturen. Gezien heel veel data van gemeentebesturen een geografisch karakter heeft, wordt deze best ontsloten via een Geografisch Informatie Systeem (GIS).

In het werkveld “Ruimte” is door Vlaanderen sinds enkele jaren definitief de keuze gemaakt voor digitalisatie van de plan- en vergunningsprocessen en de GIS-matige ontsluiting van data. De toepassingen die de voorbije jaren vanuit Vlaanderen zijn uitgerold en opgelegd aan de gemeenten zijn dan ook talrijk: de digitale omgevingsvergunning en bijhorend -loket, een uitwisselingsplatform voor de digitale ontsluiting van alle stedenbouwkundige informatie (DSI), talrijke digitale registers, …
In bijlage vind je een overzicht van GIS-toepassingen die vanuit Vlaanderen worden opgelegd.

Naast het feit dat deze zaken zijn opgelegd (en verplicht) door Vlaanderen, is het nog veel belangrijker dat deze verplichtingen heel wat kansen bieden voor de gemeenten om de interne werking te optimaliseren en een betere dienstverlening uit te rollen. 
Zo kan een digitaal en op kaart ontsloten overzicht van alle vigerende bestemmingsplannen (BPA’s RUP’s, …) administratieve procedures, zoals voor het leveren van stedenbouwkundige informatie, automatiseren (geheel of gedeeltelijk). En met dezelfde inhoud bouw je in een handomdraai een eigen gemeentelijk geoloket die je op de gemeentelijke website kan plaatsen. Zo hoeven burgers en professionelen (denk aan architecten) in eerste instantie niet meer naar het loket te komen om te weten welke stedenbouwkundige voorwaarden op hun grond rusten.

WVI en GIS

WVI was van bij de eerste stappen in GIS op het terrein aanwezig en heeft doorheen de tijd grote expertise opgebouwd in GIS. We onderscheiden hierin twee expertises: GIS-coördinatie en GIS-uitvoering.

WVI beschikt over een GIS-expert en GIS-deskundige en 2 intergemeentelijke GIS-coördinatoren. Zij ondersteunen enerzijds de interne werking en leveren anderzijds consultancy op maat. De focus ligt vooral op beleid en het maken van keuzes inzake GIS. De 2 GIS-coördinatoren worden via een Kostendelende Vereniging (KDV) gedeeld tussen gemeentebesturen.

Eens de keuzes gemaakt, dient GIS uitgerold op de werkvloer, door de gemeente zelf of door WVI. In het laatste geval wordt dit opgenomen door onze GIS-operatoren, die een ruime ervaring hebben met DSI en opbouw van allerlei gemeentelijke registers. Zij kunnen uw plannen DSI-conform digitaliseren, kunnen registers opbouwen, zaken op terrein inventariseren en digitaliseren, …

Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-operatoren

Met de oprichting van een Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke GIS-Operatoren (KDV IGGO) wil WVI de opgedane expertise op een kostenefficiënte manier delen en ter beschikking stellen, zodat uitvoerende GIS-taken voor de gemeente kunnen opgenomen worden. Uiteraard gebeurt deze dienstverlening steeds in nauw overleg met de gemeente en jullie eigen experten. Jullie bepalen het gewenste eindproduct. De dienstverlening gebeurt, mede omwille van kostenefficiëntie, in hoofdzaak vanuit de kantoren van WVI. Uiteraard komen wij desgewenst naar de gemeente voor overleg en afstemming indien dit voor de geode uitvoering nodig zou zijn.

Bij de opstart bepaalt de gemeente hoeveel afname (in budget; €) zij voor de periode van 2 jaar voorziet af te nemen. Dit is een vast bedrag die de gemeente voor de periode van 2 jaar betaalt om deel te nemen aan de KDV. Dit bedrag stemt overeen met een bepaald aantal uur uit de pool van gedeeld personeel die de gemeente moet afnemen in die periode van 2 jaar, bepaald op basis van de gemiddelde kost per uur van alle gedeeld personeel. Bij niet of onvolledige afname van het door de gemeente voorziene budget (overeenstemmend met een aantal uur) in de periode van 2 jaar heeft de gemeente geen recht op terug storting van het saldo. Wel kunnen overschotten opgenomen worden door andere deelnemers, waardoor de gemeente die met een overschot dreigt te zitten, alsnog een deel of het geheel van het overschot terug krijgt.  Een model van samenwerkingsovereenkomst met een bijlage met een illustratieve en niet-limitatieve oplijsting van potentiële uitvoerende GIS-taken die u kan laten uitvoeren binnen de KDV IGGO vindt u hier.

Hoe instappen en timing?

Wij verwachten een principieel akkoord van de gemeenten tot instap in de KDV IGGO tegen uiterlijk donderdag 30 april 2020.
In deze principiële beslissing legt u ook vast hoeveel budget (in €) u voorziet voor de komende twee jaar om GIS-taken binnen de KDV te laten opnemen.
Daarna zullen wij de samenwerkingsovereenkomst op basis van jullie input finaliseren en leggen wij deze jullie terug voor ter ondertekening tegen de zomer van 2020.
Daarna kan de KDV IGGO van start gaan.

Meer info

Model van samenwerkingsovereenkomet en niet-limitatieve illustratieve lijst van mogelijke GIS-taken


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.