Optimaliseren van een bijhoudingsproces met GIS: IBA’s in Wingene

GIS is een middel, geen doel op zich. In Wingene hebben ze onder dit motto een aantal interne bijhoudingsprocessen onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Wingene voert al jaren een specifiek beleid rond IBA’s. De IBA’s werden tot voor kort bijgehouden in één extreem uitgebreide exceltabel met soms zeer ad hoc ingevulde velden. Deze manier van werken werd volledig herleid tot het bijhouden van een GIS-kaart en het invullen van een pop-up. Voordelen:

  • onmiddellijke visualisatie op kaart, hergebruikt in andere interne loketten
  • bijhouding op 1 plaats
  • onmiddellijke CRAB-adressencontrole
  • meer uniformiteit bij het invullen van de velden

iba's

iba's2

Lees meer

Extra aandacht voor gemeentelijke werkopdrachten in kader van de Hinderpremie

Sinds 1 juli wordt de Hinderpremie automatisch toegekend op basis van werkopdrachten in GIPOD. Handelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden hiervoor automatisch door VLAIO gecontacteerd. Gemeenten komen dus niet meer tussen in de aanvraagprocedure, maar de keerzijde van de medaille is uiteraard dat handelaars geen hinderpremie kunnen krijgen als de gemeente haar eigen werkopdrachten niet correct in GIPOD heeft ingevoerd, In sommige gemeenten worden werkopdrachten soms enkel als manifestatie ingevoerd in de vorm van een toegekende signalisatievergunning in uitvoering van een (gemeentelijke) werkopdracht. Ook in dat geval kan de handelaar geen aanspraak maken op een hinderpremie. Wees daarom extra aandachtig bij het invoeren van innames die gerelateerd zijn aan werken waarvan de gemeente de initiatiefnemer is. Vooral gemeenten die werken met specifieke software voor vergunningen innames openbaar domein moeten extra aandachtig zijn. Lees meer

GRB-conforme as-builtplannen opleggen in je bestek

Sinds de inwerkingtreding van het GRB-decreet op 1/1/2015 is de gemeente in het kader van de bijwerking van het GRB verplicht om een GRB-conform as-builtplan aan te leveren aan Informatie Vlaanderen. De meest efficiënte werkwijze is uiteraard om deze bepaling ergens in het bestek of in de vergunning als voorwaarde op te leggen aan de opdrachtnemer of uitvoerder.
Ondanks het feit dat het GRB-decreet financiële sancties voorziet (doorrekenen van de kosten naar de gemeente voor het opmeten van de nieuwe toestand), zijn er nog maar weinig gemeenten die dit al standaard in hun procedures hebben vastgelegd. Een interessante best practice die gemakkelijk kan gekopieerd worden is de werkwijze die Wingene sinds kort toepast. Lees meer

Gemeentelijke jeugdinfrastructuur in kaart op jeugdmaps.be

In maart 2017 werd jeugdmaps.be gelanceerd. Deze online GIS-tool is een initiatief van vzw De Ambrassade en vzw Mediaraven, twee organisaties die het Vlaamse jeugdbeleid mee vorm geven en ondersteunen. Met de GIS-tool kunnen gemeenten niet alleen hun jeugdinfrastructuur in kaart te brengen, maar ook vrijstelling van onroerende voorheffing aanvragen. Jeugdmaps.be begint op die manier dus het karakter te krijgen van een nieuwe GIS-verplichting. Bekijk het leuke filmpje en informeer zeker eens bij je gemeentelijke jeugddienst of ze reeds op de hoogte zijn. Lees meer