VVSG GIS 8/12/2023 – verslag

Gepubliceerd door Bart Boute op

Verslag van de laatste Teams meeting van dit jaar met een monsteropkomst van 85 deelnemers.

Agenda

 • Wegenregister
 • Bronverbeteringstrajecten voor VIP
 • Varia

1. Wegenregister

Spreker : Hendrik Van Hemelryck, bijgestaan door Liesbet De Wolf.

Hendrik schetst de context van de problematiek.

 • De integratie van het Wegenregister (WR) in het GRB werd voor de zomer gerealiseerd. De wegsegmenten en -knopen van het WR zitten sindsdien in de GRB producten (download en services), ze staan ook prominenter dan vroeger op Geopunt (in de GRB basemap).
 • De datakwaliteit is van het geïmporteerde WR is nogal variabel. Veel meldingen van burgers of gemeenten betreffen private wegen en opritten die dikwijls ten onrechte als weg gecategoriseerd staan.
 • Decentraal beheer is mogelijk met LARA 2.0 sinds vorige week 1/12, en met een download via het webportaal. Maar dan moet je als gemeente wel eerst weten wat er verwacht wordt.
 • Dé vraag blijft : welke wegen worden opgenomen in het WR? Op slide 7 van de presentatie wordt een eerste benadering getoond, en voorbeelden, maar geen sluitende conclusie, behalve deze : ‘er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip openbare weg’.

Aan de hand van 2 vragen en 5 criteria probeert men een beslissingsboom te maken om een weg al dan niet te weerhouden in het WR. Dit is duidelijk indicatief, en roept een aantal vragen op bij het publiek :

 • Het aanvinken van een openbare weg als gemeenteweg houdt consequenties in. Je bent niet alleen de digitale beheerder van het lijnstuk in GIS maar ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de fysieke weg op terrein. De vraag komt waar het WR zichtbaar wordt : in ieder geval op Geopunt en in de GRB services, voor VIP in de analyse van de erfdienstbaarheden en de inlichting Type waarlangs het perceel gelegen is.
 • Welke gemeente is de beheerder van een weg die de grens vormt tussen 2 gemeenten ?
 • Punt 3 van de criteria : wegen gelegen op percelen kunnen gemeentewegen zijn
 • Voorbeeld : bepaalde wegen in parken zijn publiek toegankelijk, maar geen gemeentewegen. Laat het datamodel dat onderscheid toe?

In geval van twijfel contacteert Digitaal Vlaanderen de wegbeheerder, stad of gemeente. In het GRB zitten nu al -maar niet consequent- de nog bestaande buurtwegen uit Atlas der Buurtwegen, en andere voetwegen overgenomen uit het WR.

Kruispunt van 4 gemeentewegen (Mapillary) https://www.mapillary.com/app/?pKey=316191729911417

Decentraal medebeheer

Wegsegmenten zonder wegbaan zouden uitsluitend onder het digitaal beheer van de gemeenten vallen. De vraag wordt gesteld of er nog andere partijen verantwoordelijk zijn voor dit type wegen. Het antwoord is : ja, de Provincie voor de provinciedomeinen, ANB voor de bossen, enzovoort.

Het WR kan op 2 manier bijgewerkt worden. Met LARA2.0 zijn de beheertools eerder beperkt. Volledig editeren via het Webportaal WR om een extract te downloaden. Reactie : dat is nog te weinig bekend, een zeer complex datamodel om een verknoopt netwerk te houden, en om toegang te krijgen tot het webportaal moet je eerst een API key aanvragen)

Het merendeel van de meldingen bij Digitaal Vlaanderen gaat over private opritten. De discussie gaat erover om deze niet langer in het WR op te nemen. Volgens Maldegem kun je het niet zo rechtlijnig stellen, en moet je elk geval individueel beoordelen. Zeker langere toeritten vb. naar hoevegebouwen moeten behouden blijven, zodat is het gebouw niet verbonden met een uitgeruste weg naar de openbare weg. Voor VIP zit je dan met een onverkoopbaar product (nvdr).

“44% van de meldingen gaat over private opritten”

Terreinvoorbeelden

Er volgt een bevraging bij de aanwezigen met een Mentimeter op een aantal cases :

 • Doodlopend stukje wegenis naar een weiland : voorstel tot weglaten
 • Toegang tot garageboxen : eventueel behouden voor hulpdiensten
 • Toegang tot een voetbalveld : behouden
 • Weg naar nutsvoorzieningen (windturbines) : private weg met toegangsbeperking : behouden in WR
 • Weg naar afgelegen solitaire woning : de poll is verdeeld
 • Wegen naar private bedrijven : niet weerhouden
 • Wegen naar meerdere bedrijven : wel weerhouden
 • Horen publieke parkings als lijnstukken in het WR ? Geen duidelijk antwoord in de poll

Het is duidelijk dat dit nog maar het begin is van een semantische discussie over de inhoud van het WR.

Script voor het detecteren van ‘private opritten’

 • Digitaal Vlaanderen heeft aan de hand van een script verdachte gevallen kunnen extraheren
 • Resultaat voor Vlaanderen 62.953 wegsegmenten = 7.655 km of 7% van alle wegsegmenten komen in aanmerking
 • Er is overleg geweest met een aantal steden en gemeenten. Hun bevindingen zijn positief. Het script is een goede basis, maar een individuele check is nodig.
  • Knokke-Heist : 90% mocht weg
  • Geel 96%
  • Oostende 60%
 • Alle gemeenten kunnen dit extractiebestand krijgen

2. Bronverbeteringstrajecten voor VIP

Spreker : Bavo Mannekens (Athumi)

 • Lopende bronverbeteringsinitiatieven voor VIP
  • Inlichtingentypes toevoegen
  • Authentieke bron Vergunningenregister
  • Onroerend erfgoed : contourenverbetering op basis van het Polis script
  • OVAM : informatiestroom opzetten tussen OVAM en het VIP voor risicogronden
   • Volgens een nieuwsbrief zou dit klaar zijn tegen de kerst, maar opnieuw uitgesteld
  • Uit te klaren : Verrijkingen erfdienstbaarheden openbaar nut
 • Speciale focus op de Rooilijnplannen in VIP
  • Er wordt gestart met een conceptnota over de rooilijnplannen en onteigeningsplannen
  • De vraag wordt gesteld of digitaliseren zonder richtlijn zinvol is. Bavo zegt : doen!

3. Variapunten

 • Meerjarenplan GIPOD
  • Er loopt een traject om het starten en stoppen van een werk in GIPOD te verbeteren
 • Vernieuwde meerjarenplannen 2025-2031
  • Vraag van Maaseik en IOK, Jef Vinken
  • Er wordt voorgesteld om op het Teamskanaal een nieuwe topic ‘GIS-beleidsplannen’ te starten
  • De Provincie heeft er één waarin de verantwoordelijkheden goed worden beschreven
 • Finaliteit Kadaster in Geo-IT G3
  • Punt van Marleen Devroye
  • Blijkbaar zijn niet alle finaliteiten al beschikbaar
  • Na te vragen bij Digitaal Vlaanderen, Stefaan Vanmalderen is eerste aanspreekpunt
 • Lambert 2008
  • Wordt verdaagd naar de volgende vergadering
 • De werkgroep ‘Authentieke gegevensbronnen’ kende een heropstart. Philippe Derynck doet een oproep dat meer eindgebruikers, zoals steden en gemeenten, zouden deelnemen aan dat belangrijke platform
 • Slimme bevraagservice DSI : nog niet slim genoeg.

Alle overige problemen worden aangepakt in 2024.

De opname vind je hier.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.