De partnerdag van Digitaal Vlaanderen in vraag en antwoord – Deel 2

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

Er is veel verteld op de partnerdag van Digitaal Vlaanderen, zo vonden ook het GIS-team van IOK. In navolging van het eerste artikel maakten zij een samenvatting van de zaken die wij gemist hebben. Lees hieronder wat zij leerden over over Flepos, data publiceren, AI bij VIP en het verenigingsregister. We zijn dankbaar voor deze samenwerking!

Eigen data publiceren via Digitaal Vlaanderen?

De verschillende overheidsinstanties, o.a. op Vlaams niveau, beschikken over een grote hoeveelheid data. Om deze data te beheren en te publiceren naar de buitenwereld, bijvoorbeeld via Geopunt, werkte Digitaal Vlaanderen in het verleden met 4 verschillende beheersystemen, elk met haar finaliteit (bijvoorbeel Points Of Interest (POI) of INSPIRE-data). Er wordt gewerkt aan een modernisering waarbij de bestaande systemen vervangen worden naar één coherent geheel waarbij data automatisch (via API of FTP) aangeleverd kan worden of via een toegankelijke publicatie-toepassing waarop de bronhouder kan inloggen en de data in verscheidene formaten kan aanleveren.

Op de achtergrond wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd (vergelijkbaar met de controles die op een GRB-conform as-builtplan gebeuren), alsook eventuele transformaties. Er gebeurt een vergelijking met de vorige versie en er wordt een historiek opgebouwd. Vervolgens worden de verschillende producten opgemaakt (bijv. Points of Interest volgens een specifieke datastructuur) om tenslotte met de nodige data te ontsluiten, bijv. via Datavindplaats, Geopunt of de downloadtoepassing.

Tegen begin 2025 hoopt Digitaal Vlaanderen een ‘marktklare’ beheertoepassing te hebben die ter beschikking gesteld kan worden aan externe partners. In eerste instantie richt men zich op de andere instanties van de Vlaamse overheid, maar in principe zou de toepassing ook voor andere overheden opengesteld moeten worden. Over het bijhorende kostenplaatje is er echter nog geen duidelijkheid.

Meer info via deze link.

Het Vastgoedinformatieplatform en artificiële intelligentie

Alle gemeentebesturen in onze regio werken intussen met het Vastgoedinformatieplatform (VIP). De doelstellingen van het VIP zijn onder andere de stroom van vastgoedinformatie tussen instanties verbeteren en uniformer maken, de kwaliteit van de informatie verbeteren, de administratie achter het verstrekken en verwerken van vastgoedinformatie vereenvoudigen en de tijd tussen aanvraag en afgifte verkorten. Nu het VIP intussen (althans voor de eerste gemeenten) anderhalf jaar operationeel is, probeert Athumi te evalueren hoe ver we staan met die doelstellingen. Hieruit blijkt dat er nog wel wat bronverbeteringstrajecten nodig zijn om de kwaliteit van de data te verbeteren, maar intussen blijkt wel duidelijk dat het de goede kant op gaat met de gemiddelde aflevertermijn van VIP-dossiers (al zijn er grote verschillen tussen de gemeenten):

De laatste maanden werd er in de media in toenemende mate aandacht besteed aan AI en welke rol het zou kunnen gaan spelen in de toekomst. Uit de presentaties tijdens de partnerdag bleek dan ook dat Digitaal Vlaanderen en Athumi volop aan het onderzoeken zijn welke mogelijkheden AI kan bieden, welke potentiële valkuilen er zijn, en hoe het de efficiëntie van hun toepassingen kan verbeteren.

Dit was niet anders tijdens de toelichting over het VIP. Athumi heeft intussen enkele (voorbarige) analyses gedaan om te bekijken of AI kan helpen om bovenvermelde doelstellingen van het VIP te bereiken. Zo werd er getracht om enkele inzichten te halen uit de data (waar worden de meeste dossiers aangevraagd, is de doorlooptijd per gemeente verbeterd of niet,…). Hier lijkt AI voorlopig nog geen grote meerwaarde te bieden. Waar zitten dan wel mogelijke quickwins? ChatGPT blijkt er vrij goed in te slagen om samenvattingen te maken van VIP-dossiers en de meest belangrijke of afwijkende informatie te groeperen. Dit zorgt er voor dat met name complexe dossiers met veel inlichtingen wat meer intuïtief gemaakt zouden kunnen worden voor de eindgebruikers. Ook bekijkt men of er een AI service op de VIP-website kan gebouwd worden die een antwoord kan geven op “eenvoudige” vragen van gebruikers (zoals “Wat is een rooilijn?”), met als doel dat minder vragen over VIP-dossiers terug naar lokale besturen of andere bronhouders komen.

Ten slotte wordt er ook nog onderzocht hoe AI het lokaal bestuur nog op andere manieren zou kunnen ontlasten in zijn VIP-gerelateerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld hulp bij digitalisatie van bronmateriaal. Veel lijkt hier nog niet op punt te staan, maar het mag duidelijk zijn dat we, bijvoorbeeld in het kader van de toekomstige bronverbeteringstrajecten, nog vaker over AI zullen horen.

Wat was FLEPOS nu ook al weer?

FLEPOS (Flemish Positioning Service) is een gratis GNSS-dienstverlening die Vlaanderen sinds 2002 ter beschikking stelt.

Ze stellen real-time GNSS-correcties ter beschikking via mobiel internet berekend op basis van een netwerk van vaste GNSS-referentiestations.

GNSS, Global Navigation Satellite System, is de samenvoeging van verschillende satellietsystemen (GPS-NAVSTAR (USA), GLONASS (Rusland), GALILEO (Europa) en BEIDOU (China)).

De GNSS-signalen van de satellieten naar de GNSS-ontvanger worden verstoord door allerlei foutenbronnen (atmosfeer, ionosfeer..) en zorgen standaard voor een nauwkeurigheid van enkele meters. Zo heeft verhoogde zonneactiviteit een duidelijke impact op de ionosfeer wat voor verminderde nauwkeurigheid en langere fixtijden zorgt.

Op basis van een netwerk van eigen GNSS-referentiestations in Vlaanderen met precies gekende coördinaten, berekent de FLEPOS-service individuele real-time GNSS-correcties en stuurt die door via mobiel internet om de benaderde positie van de professionele GNSS-ontvangers, geconnecteerd met FLEPOS, te verbeteren tot centimeternauwkeurigheid.

Dit maakt het mogelijk om ook op bewegende voertuigen real-time (iedere seconde) de positie te bepalen (zgn. Real Time Kinematics (RTK)).

Wat heb je nodig om hiermee aan de slag te gaan?

  • Hoogwaardige GNSS-ontvanger + tablet/controller + specifieke software
  • 4G/5G mobiel internet abonnement
  • FLEPOS abonnement => 2-staps registratie via onlineformulier

Voor meer info: website FLEPOS of support.flepos@vlaanderen.be

Samenwerking op alle niveau’s

Bart Rousseau, de programma-manager geo en open data bij Digitaal Vlaanderen, sloot de partnerdag af met een interessante sessie over de verschillende niveau’s van samenwerking in het datadomein. Samenwerking gebeurt reeds op heel wat overheidsniveau’s, van Europees tot het lokale niveau. De continu wijzigende context, de complexiteit van het datavraagstuk maar ook van onze staatsstructuur, vertaalt zich in een hoeveelheid van overlegstructuren waar men niet steeds het bos nog door de bomen ziet.

Als mooie use case werd de werking van ABB en Smart Flanders rond Open Data aangehaald (meer info hier). Door samenwerking tussen verschillende partijen werd een handboek ‘open data voor lokale besturen’ uitgewerkt alsook 20 principes om een goed (open) data beleid op te zetten die samengebundeld worden in een Open Data Charter:

Een nieuw basisregister: het verenigingsregister

Misschien minder relevant voor de GISser, maar des te meer voor de databeheerder binnen elk lokaal bestuur die momenteel op elke dienst wel een verschillende Excel-lijstje van verenigingen in de stad of gemeente terugvindt: er wordt gewerkt aan een verenigingsregister. Dit basisregister zal een beperkte set van gegevens over verenigingen bevatten, zowel verenigingen met een KBO-nummer als feitelijke verenigingen. In tegenstelling tot de andere basisregisters, komen er in het verenigingsregister wel privacy-gevoelige gegevens, zoals de gegevens van vertegenwoordigers. De lokale besturen zullen instaan voor het decentraal beheer van deze gegevens. Momenteel is er nog geen zicht op een generieke toepassing die hiervoor aangewend kan worden, maar zijn gesprekken met privé-spelers aan de gang om het decentraal beheer te combineren met lokale verrijking (hebben we dit niet eerder gehoord bij het adressenregister??).

Meer info via deze link.

Categorieën: Infosessies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.