De partnerdag van Digitaal Vlaanderen in vraag en antwoord

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

Ook voor de Vlaamse Overheid komen de verkiezingen er aan, bij veel presentaties ging het dan ook vooral over “als we goedkeuring krijgen van de volgende Vlaamse regering gaan we…” want geld te pakken krijgen om de digitale transformatie motor van Vlaanderen aan de gang te houden lijkt toch niet zo evident.

Geen gedetailleerd verslag van de presentaties maar vragen en antwoorden die er voor ons uitsprongen die je hopelijk net een tikje beter ingelicht maken

Deze slide zat in élke presentatie, dus we willen hem u niet onthouden.

Wat is Athumi eigenlijk?

Iedereen heeft de naam in de laatste jaren al zien passeren maar hoe veel weten er wat het nu juist is? Ondergetekende was nog niet helemaal mee, daarom de eerste kennis die ik van op de partnerdagen wil delen:

Athumi is het Vlaams Datanutsbedrijf, dat zich richt op het mogelijk maken van datasamenwerkingen, vooral in de link tussen de overheid en de private sector. Het doel is om bedrijven te helpen meer data op een bruikbare manier in te zetten. Dit gaat niet alleen over traditionele bedrijfsdata, maar ook over vertrouwelijke en persoonlijke gegevens.

Ze pakken het gebrek aan standaarden en vertrouwen aan door partijen samen te brengen rond gemeenschappelijke problemen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een vastgoedplatform en het bouwen van een “data snelweg” om data-uitwisseling te vergemakkelijken. Athumi krijgt hiervoor geen subsidies en moet zelf financiering regelen.

De hoofdreden voor de oprichting was het Vastgoed Informatie Platform (VIP), een eerste grote project waar prive (vastgoedsector) en de overheid intens samenwerkten om data uit te wisselen. Ook KLIP en GIPOD werden aan Athumi overgedragen.

Kom meer te weten!

Wat is een dataspace?

Een dataspace is een systeem voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van data tussen verschillende partijen, zoals bedrijven en overheden. Het is meer dan alleen een platform; het zorgt ervoor dat de regels en rechten die bij de data horen, meegaan wanneer de data wordt gedeeld. Dit maakt het mogelijk om data te gebruiken in verschillende toepassingen, zoals digitale tweelingen en algoritmes, terwijl de privacy en veiligheid gewaarborgd blijven.

In Vlaanderen wordt de Vlaamse Smart Data Space (VSDS) ontwikkeld, waar nieuwe data, zoals informatie over ongevallen, veilig kan worden gedeeld en gebruikt. Dit systeem helpt om juridische en technische obstakels in datagebruik te overwinnen, waardoor data nuttiger en breder inzetbaar wordt. Athumi speelt hierbij een rol als neutrale partij om deze processen te ondersteunen en te faciliteren.

Duik dieper in de materie bij imec.

Welke impact zal de overgang naar Lambert 2008 hebben voor de gemeentes?

Ook voor de overgang naar Lambert 2008 is het wachten op het besluit van de nieuwe Vlaamse overheid. De voorbije drie jaar werd een impactstudie gedaan waarbij als beste scenario naar voren kwam dat Lambert 2008 de dominante CRS wordt in Vlaanderen en dus ook bij de provincies en gemeenten. De adviezen luiden dat er een gecoördineerde aanpak moet komen met een degelijke financiering, zodat alle stakeholders mee kunnen. Tot eind 2028 moeten beide projecties blijven bestaan. Als de Vlaamse overheid akkoord gaat met het voorstel, komt er een migratietraject van 2025 tot 2028. https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/van-lambert72-naar-lambert2008

De impact voor de gemeenten lijkt eerder laag, maar er werd verzekerd dat ook zij financiële ondersteuning zullen kunnen krijgen voor de migratie. Gemeenten hebben over het algemeen geen behoefte aan een extreem hoge nauwkeurigheid bij de omzet en hebben meestal genoeg aan de in GIS software ingebouwde omzet tools. In de GIS-omgeving kan nu al gewerkt worden met een ‘on the fly’ herprojectie, mits de juiste formules worden gebruikt. Alles hierover kun je nalezen in de bijbehorende PDF (een aanrader voor de GIS-gebruikers). Heb je toch data die omzetfouten van 1 centimeter niet verdragen, dan kun je gebruik maken van de Cconvert conversietool van het NGI.

Hoe staat het met het wegenregister?

Nu het GRB en het GRAR vernieuwd zijn, richt menig blik zich op het Vlaams Wegenregister. De noodzaak voor een authentieke bron rond wegen is duidelijk, waarbij een stabiele, unieke identifier van primordiaal belang is. Elementen zoals morfologie, beheerder en status, die niet beschikbaar zijn in commerciële producten, worden hier wel gedekt. De afgelopen jaren is de architectuur vernieuwd en is de communicatie met andere basisregisters sterk verbeterd dankzij een datasnelweg. Er is een beheerportaal voor GIS-medewerkers beschikbaar gesteld en er is ingezet op kwaliteitsverbetering. We zijn op de juiste weg, maar deze blijft lang en vermoedelijk hobbelig.

De grote werven die nog aankomen omvatten het helder krijgen van de definities (wat is een weg precies?), het duidelijk stellen van de scope van het wegenregister, het vastleggen van de verantwoordelijkheid voor het beheer van data (zowel geometrie als attributen), en het ontwikkelen van een procedure voor meldingen. Een kennisdatabank met handleidingen en opleidingen moet dit resultaat ondersteunen.

Naslagwerk

GenAI, we durven gelijk niet goed…

Uit de uiteenzetting van Professor Nico Van de Weghe nemen we de volgende clipnotes mee:

  • Generatieve AI (ChatGPT, Copilot, Gemini,…) zijn de perfecte sparringpartner tegen de angst voor de witte pagina
  • Disruptiviteit: veel bezorgdheden en de enige zekerheid is: wat nu op ons afkomt is distruptief. Dus wees kritisch en handel verantwoordelijk: je bent de ‘human in the loop’
  • Maar bovenal: Zorg voor je eigen AI-geletterdheid = probeer het, test het uit, kijk wat het voor jou kan betekenen.

(En daar is ondergetekende het volledig mee eens, ben je dit nu aan het lezen en je stelde nog nooit een vraag aan ChatGPT, laat dit dan de nudge zijn die je nog nodig had!)

Wanneer krijgen we een update van het digitaal hoogtemodel?

Er is dringende behoefte aan een nieuw, periodiek bijgewerkt hoogtemodel voor Vlaanderen. Het huidige model (DHMV II) is al tien jaar oud. Dit model wordt breed gebruikt in diverse toepassingen zoals zonneringskaarten, hydrologie, erosiebeleid, en 3D-gebouwmodellen. Een recente enquête toont aan dat bijna alle respondenten het hoogtemodel gebruiken, met meer dan de helft die het minstens wekelijks nodig heeft, en 66% vindt het essentieel voor de prestaties van hun organisatie.

Er is duidelijk een grote behoefte aan een update met dezelfde puntendichtheid en hoge resolutie, maar er is nog nooit specifiek budget vrijgemaakt voor dit doel. Een centrale aanpak door Digitaal Vlaanderen en ondersteuning door verschillende departementen zijn cruciaal. De Vlaamse regering moet beslissen over de financiering en frequentie van updates om aan de groeiende vraag en diverse toepassingen te voldoen. Heb je ergens iets in de pap te brokken, laat Vlaanderen dan weten dat we een verankerd budget voor een wederkerend hoogtemodel nodig hebben!

Meer hier!

Wat is een gebouweenheid?

Een gebouweenheid is de kleinste zelfstandige eenheid binnen een gebouw, geschikt voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden. Deze eenheid heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf, of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht onafhankelijk (denk hier vooral aan wc aangelegenheden ;-).

De definitie alleen blijkt ontoereikend nu LARA 2 in actie is en veel meer mensen moeten beslissen of een deel van een gebouw al dan niet een gebouweenheid is. Er werd een beslissingsboom opgezet maar deze is nog niet volledig afgeklopt, al zou dit niet lang meer mogen duren. Wat nog wat langer op zich zal laten wachten is de functielijst, daar moeten nog wat rondetafelgesprekken over gaan voor deze gebruikt kunnen worden.

Veel meer te lezen hier!

Categorieën: InfosessiesWegenregister

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.