VVSG-GIS 28/02/2020

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

 • Magda Online: stavaza
 • Haalbaarheidsstudie inlichtingenformulier vastgoedinfo: stand van zaken en roadmap van dit baanbrekende project

Magda Online

Het opzoeken van de recentste kadastrale info is sinds 2017 mogelijk via de pilootversie van de webtoepassing van Magda Online. Reeds van bij het begin verliep dit op een nogal ongebruiksvriendelijke manier met wisselende resultaten (lees hier de eerste bevindingen van destijds). Het is nog steeds de bedoeling van Informatie Vlaanderen om dit platform te laten evolueren naar een productie-versie Magda Online Pro, maar om budgettaire redenen is dat dus nog niet voor onmiddellijk. De voorbije twee jaar zijn er achterliggend een aantal verbeteringen aangebracht waardoor “Magda Online piloot” intussen wel betere zoekresultaten oplevert en zijn er ook veel uitgebreidere handleidingen en FAQ’s beschikbaar, maar op zich is er dus in essentie niet zo veel veranderd. Via Magda Online Pro kunnen er momenteel enkel nog maar gegevens uit het Rijksregister opgezocht worden.

Magda Online is trouwens nog steeds enkel geschikt voor puntbevragingen. Bevragingen in bulk moeten gebeuren via specifieke software die de webservices integreert. Verschillende softwarefirma’s bieden dit momenteel al aan (bv. Orbit, GeoIT) of lanceren hun eerste versie nog dit jaar (CEVI).

Om gebruik te kunnen maken van Magda Online is nog steeds een aansluitingsprocedure nodig.

Haalbaarheidsstudie inlichtingenformulier vastgoedinfo

Het zo efficiënt mogelijk invullen van het inlichtingenformulier voor vastgoedinformatie (de “notarisbrief”) is sinds oudsher een van de processen waarvoor GIS in een gemeente wordt ingezet. De voorbije 15 jaar zijn hiervoor tussen Fednot en VVSG afspraken, richtlijnen en modelsjablonen opgemaakt die in alle gemeenten in Vlaanderen op een verschillende manier toegepast worden:

 • Zowat elke gemeente heeft een andere aanvraagprocedure. In sommige gemeenten werd sterk ingezet werd op digitalisering en zelfs automatisering, terwijl er aan de andere kant van het spectrum nog steeds gemeenten zijn die alles manueel (of zelfs analoog) invullen.
 • Elke gemeente heeft zijn eigen tarief, manier van berekening en manier van facturatie, wat soms leidt tot grote verschillen en gebrek aan transparantie.
 • Het databaheer kost veel moeite voor gemeenten:
  • De data is niet slim en kan door de notarissen niet op een efficiënte manier hergebruikt worden
  • De data is zeer gefragmenteerd en is niet altijd beschikbaar voor lokale besturen, of toch zeker niet altijd in een vorm die geschikt is om meteen in de lokale GIS-systemen te ontsluiten. Veel van deze data wordt niet als geodata ontsloten.
  • Voor sommige zaken is er geen authentieke bron (bv. de boskaart).

Dit heeft anno 2020 geleid tot de situatie waarin er in elke gemeente verschillende kwaliteitsstandaarden gehanteerd worden. Sommige gemeenten gaan zeer grondig te werk en zetten een of meerdere VTE’s in op dit proces (in Gent en Antwerpen zijn dit diensten van ongeveer 20 VTE’s), terwijl andere gemeenten zich beperken tot het minimum minimorum of door een volledige automatisering geen of nauwelijks nog menselijke interpretatie doen. Onder impuls van Fednot, het CIB en VVSG is de Vlaamse overheid eind vorig jaar begonnen met een haalbaarheidsstudie om via een gezamenlijke aanpak dit hele proces op Vlaams niveau te herbekijken, met volgende doelstellingen:

 • Verhogen van de algemene inhoudelijke kwaliteit van de vastgoedinfo
 • Hiermee samenhangend, verhogen van de rechtszekerheid voor zowel aanvrager als gemeente
 • Optimaliseren van het proces, o.a. door:
  • Verkorten van de doorlooptijd
  • Inspelen op technologische evoluties
  • In kaart brengen welke info op het uittreksel nog relevant is of eventueel ontbreekt

In de voorbereidende business werkgroepen zat – naast het notariaat, de vastgoedsector en de lokale besturen – ook een panoplie van Vlaamse agentschappen rond de tafel. Het project wordt door al deze overheidsinstanties ook aangegregepn als hefboom om hun eigen data-ontsluiting te opotimaliseren en te gaan standaardiseren. Alleen daarom al is dit project baanbrekend en bijzonder interessant als mogelijke katalysator voor andere projecten in de wereld van de gemeentelijke GIS-verplichtingen.

Opgelet, het gaat hier voorlopig nog maar om een haalbaarheidsstudie die in eerste instantie het bestaande ecosysteem in kaart wil brengen en een business case wil opstellen voor een haalbare en door iedereen gedragen oplossing. In de periode oktober-november werden op basis van interviews met de drie grote stakeholders (notariaat, vastgoiedsector en steden en gemeenten) de processen as is en to be, samen met de pijnpunten en noden in kaart gebracht. Parallel daaraan werd bij de bovenlokale bronhouders de bestaande registers geïnventariseerd en de maturiteit en het wettelijk kader geanalyseerd. In twee business werkgroepen (24/1/2020 en 18/2/2020) werden de eerste conclusies gebundeld en mogelijke oplossingen en pistes afgetoetst. In drie parallelle trajecten worden de conceptuele architectuur en de mogelijke financiële en juridische aspecten verder bekeken. Het is de bedoeling om in april een princiepsakkoord te hebben rond de verdere uitwerking in een concreet project.

Vanuit WVI volgen we de business werkgroepen van nabij op. Klik hier voor de presentatie van de laatste business werkgroep van 18/2. Op 10 maart is er een technische focusgroep rond de conceptuele architectuur, waaraan ook steden en gemeenten kunnen deelnemen. Gemeenten die zelf actief willen deelnemen aan deze of volgende werkgroepen, kunnen zich aanmelden bij els.bossier@kb.vlaanderen.be.

Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.