De laatste rechte lijn naar centraal beheer gebouwen- & adressenregister

Gepubliceerd door Bart Boute op

Verslag van online sessie door Digitaal Vlaanderen, 22/05/2023 10-12u, 130 deelnemers

Spreker Jan Laporte begint de presentatie met de noodzaak tot vernieuwing van CRAB uit te leggen. De oude CRAB mag na 20 jaar trouwe dienst op verdiend pensioen. De nieuwe registers bieden meer integratiemogelijkheden.

Verschillen tussen CRAB en Adressenregister (AR):

 • het ‘subadres’ zat in een aparte tabel, wordt als een nieuw attribuut ‘busnummer’ opgeslagen in AR
 • Afschaffing begin- en einddatum
 • Toevoeging status op ‘Gemeente’ en ‘postinfo’
 • ‘Status’ wordt een attribuut
 • Vereenvoudiging statusverloop
 • Toevoeging attribuut ‘Homoniemtoevoeging’ bij ‘Straatnaam’, om identieke straatnamen te onderscheiden. Nieuwe dubbele straatnamen creëren kan niet.
 • Toevoeging attribuut ‘Officieel Toegekend’ bij ‘Adres’
 • Attribuut ‘afwijking vastgesteld’ bij gebouweenheid
 • Slechts 1 adrespositie per adres toegestaan
 • Geen koppelingen meer met de notatie van het Rijksregister of het Kadaster : als RR en Kadaster Best-Add ook toepassen wordt de koppeling van zelf mogelijk

Het gebouwenregister en het adressenregister worden vaak in één adem genoemd, ook afgekort tot GRAR. Het gebouwenregister is echter een afzonderlijk register. Interne gebouwindelingen worden opgelost met het concept ‘Gebouweenheid’. Een gebouweenheid heeft een functie. De functie is nog niet ingevuld bij de eerste versie. Het is ook niet de bedoeling dat gemeenten al die functies gaan inboeken. Er wordt door Vlaanderen gekeken naar een slimme invulling van de functies, waarschijnlijk met een controlelijst van verdachte gevallen te checken door de gemeente.

Adressen worden gekoppeld met gebouweenheden. Een speciale gebouweenheid is het gemeenschappelijk deel van elk gebouw met meer dan één eenheid, we denken vb. aan de gang, een gemeenschappelijke kelder … Standplaatsen (vb. stacaravans) en ligplaatsen (vb. woonboten) zijn geen gebouwen maar hebben wel een adresseerbaar object.

Gebouwen. Het concept ‘gebouw’ werd overgenomen van de Europese INSPIRE.

Hoe komen gebouwen nu in CRAB terecht? Ze worden geschetst door gemeenten vb. in LARA of ze worden opgemeten in het GRB. Een matching algoritme zorgt 3x per week voor een synchronisatie op basis van de gemeentelijke input. De CRAB-GRB matching kan echter niet alles volautomatisch oplossen. Er wordt opgeroepen om een één-op-één overlap na te streven om de overstap naar GRAR in november optimaal voor te bereiden. Ook het checken van de status van gebouwen die langdurig ‘niet in gebruik’ staan, is een taak waarbij de gemeenten kunnen helpen.

Bij het nieuwe decentrale beheer van het Gebouwenregister blijft het mogelijk om gebouwen in te schetsen door de gemeenten. Er is ook een piste om de nieuwe gebouwen op te halen uit de bouwvergunningen/omgevingsvergunningen, een toekomstige samenwerking met departement Omgeving.

GBA’s (gebouwaanhorigheden) zijn delen van gebouwen, en komen logischerwijs ook in het gebouwenregister.

Gebouweenheden

Hoe zitten gebouweenheden nu in het gebouwenregister?

 • 1 gebouweenheid voor het huisnummer,
 • 1 gebouweenheid voor elk subadres,
 • 1 gebouweenheid voor het gemeenschappelijk deel (enkel als er meer dan 1 gebouweenheid is).

Roadmap 2023

 • juli – augustus : datakwaliteit verbeteren
 • rond september : Digitaal Vlaanderen stopt met programmeren, code freeze
 • Ten laatste begin november : CRAB freeze, geen CRAB beheer meer, en het Adressenregister is er nog niet, de nieuwe LARA 2.0 komt in die periode online
 • Ten laatste begin december : de nieuwe registers zijn er : Adressen – Gebouwen – Wegen

“Eén LARA 2.0 voor de 3 registers”

Tools

 • Module voor decentraal beheer Gebouwen- & Adressenregister door Geo-IT
 • Cevi en Orbit voorzien geen applicaties meer
 • LARA 2.0
  • gratis, online, gebruiksvriendelijk (intuïtief)
  • Editeertool voor Adressen-, Gebouwen- én Wegenregister
  • Testversie in de zomer (onder voorbehoud)
  • oktober/november : eerste release
  • Voortgang volgen via confluence pagina
  • Er is een klankbordgroep voor gemeenten, meld je aan via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Ervaring EPC/EPB

 • VEKA (=Vlaams Energie Agentschap) gebruikt gebouwenregister als authentieke bron
 • als er geen gebouweenheid is, is er geen EPC-plicht. Met andere woorden: er is geen gebouw
 • indien wel gebouweenheid op terrein, maar niet in het register => kan leiden tot serieuze gevolgen bij verkoop, verhuur => geen EPC => boete
 • bij uitbreiding zal elke gebouweenheid (ooit) een EPC moeten hebben
 • Analyse van aantal adresmeldingen aan gemeenten in 5 weken : 975
  • 62% is behandeld
  • daarvan was de gemiddelde behandeltijd : 5 kalenderdagen => zeer goed resultaat
 • Ervaring van VEKA : interpretatie van BestAdd art.19§1 BestAdd : gemeenschappelijke delen krijgen een afzonderlijke gebouweenheid én adres (nvdr. dat adres is het huisnummer zonder busnummer).
 • Hoe worden gebouwen opgesplitst ? Document Afbakening en levensloop van gebouw(eenhed)en
 • Afbakening gebouweenheden
  • Er is nog geen lijst van functies : zal waarschijnlijk volgen uit de functies van omgevingsvergunningen

Wegenregister

 • Een schets van een weg door de gemeente in LARA als ‘in gebruik’ => resulteert in een GRB melding
 • De schetsen worden ‘verknoopt’ => dat kan niet met LARA, maar wel met het portaal
 • Portaal
  • extractie (download) per gemeenten
  • meer mogelijkheden editeermogelijkheden dan via de API => dus ook verknoping
 • integratie met VIP : “Soort weg waarlangs het perceel gelegen is”
 • Naar één bestand met wegen, uitfasering CRAB en GRB wegverbindingen

Best-Add (Belgian Streets and Adresses)

 • Regels op BELGIF.BE : richtlijnen en handreiking, (nvdr. BELGIF, het Belgian Interoperability Framework, is een initiatief van de FOD BOSA, Beleid & Ondersteuning)
 • Deze regels zijn op vandaag nog niet bindend, bindende regels zouden van de gewesten moeten komen. De beslissing laat nog wat op zich wachten, mogelijks tot na de federale verkiezingen van 2024. Er wordt aangeraden om ondertussen te werken in de geest van de richtlijnen.
 • Mapping = bestaande adresgegevens in federale databanken, zoals het Rijksregister en Kadaster, controleren. BOSA heeft tool ontwikkeld waarop gemeente kan inloggen om lijst van verdachte gevallen af te halen. Lijsten zijn al beschikbaar maar worden nog niet naar iedereen uitgerold.

De volledige presentatie* is beschikbaar via deze downloadlink.

*Deze presentatie werd opgemaakt door Digitaal Vlaanderen. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze presentatie in welke vorm en/of op welke wijze dan ook te verspreiden, te publiceren of te hergebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur.

Afbeelding van de ‘Oude CRAB’ werd gemaakt met Artificiële Intelligentie via Bing Image Creator (die gebruik maakt van Dall-E) door Jan Laporte


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.