VVSG GIS 9/2/2024 – verslag

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

 • Vastgoedinformatieplatform
  • Bronverbeteringstrajecten: OVAM, DSI, rooilijnen, centraal vergunningenregister, …
  • Varia rond het VIP platform:
   • Proces burgeraanvragen
   • Gevoeligheden rond verhoogde retributie (waaronder BTW-kwestie)

Vastgoedinformatieplatform

Nicolas Hoflack schetst situatie rond OVAM in VIP

De doorstroming van gegevens over risicogronden naar het VIP staat nog niet op punt maar is in volle ontwikkeling. Tot voor kort kwam de informatie, voor de gemeenten die dit hadden, vanuit het Gemeentelijk Inventaris (GI), anderen moesten te rade gaan bij het Gronden Informatie Register (GIR) van OVAM , voor beide was er nog manueel werk.

Wanneer versie 2 van het VIP volledig uitgerold zal zijn (dit is voor eind februari gepland), zal de informatie van het GIR automatisch ingevuld worden in het VIP maar de gemeente zal nog steeds zijn GI informatie voorrang kunnen geven wanneer deze actueler is.

Het is de grote wens van OVAM dat de kennis die binnen de gemeentes zit in de GIR bron aangepast wordt. Binnenkort stapt OVAM mee in de VIP werkgroep met een duidelijk traject naar een vernieuwde samenwerking tussen de gemeentes en OVAM waarbij het beheer gedeeld wordt. Hiervoor is nog geen timing beschikbaar.

De opmerking komt dat er niet alleen een technische oplossing moet gevonden worden om de uitwisseling van kennis vlot te laten verlopen maar dat ook inhoudelijk een analyse mag gebeuren van wat juist bijgehouden moet worden.

Er worden nog twee problemen gesignaleerd:

 • OVAM haalt de informatie uit omgevingsdossiers op het moment van de aanvraag. Als nadien vergunning geweigerd wordt, bepaalde rubrieken geschrapt worden, … gaat dit niet meer mee naar het OVAM loket. Een gemeente is verantwoordelijk voor deze data, zeker als dit live zal doorstromen naar VIP!
 • Een ander probleem is het opblazen van de correcte contouren: De nieuwe contouren (bruinrode toestand) van de aanvraag worden over de oude kadastrale toestand gelegd wat zorgt voor foutief geselecteerde percelen (roze percelen). Een bestuur moet dan nadien de foutieve percelen terug schrappen, als de nieuwe kadastrale toestand er wordt aan toegevoegd (voorgesteld door Stefan Morel).

Naast het nakende verbeteringstraject rond risicogronden zijn nog andere trajecten lopende:

 • Rond het Rooilijnregister is er nog veel werk. Er zijn contacten met AWV, MOW en kabinet Peeters om er financiering voor te krijgen, dit zal ook gelinkt worden met het decreet gemeentewegen.
 • Voor het centraal vergunningenregister ligt de tekening van een oplossing op tafel. De volgende Vlaamse regering moet beslissen met welke middelen we daar mee verder kunnen gaan om tot een centraal register te komen. Wil je er meer over weten kan de je uitvoerige business case die werd opgemaakt (en die uit meer dan 100 pagina’s bestaat) nalezen. Link kom zodra ik deze heb.
 • Voor DSI is men binnen het Departement Omgeving gestart met haalbaarheidsanalyse van de toekomstige DSI, met de centrale vragen: Wat moet de finaliteit zijn? Wat zijn de kosten en de baten van een dergelijk scenario? Ook hier is het streefdoel naar een beslissing door de volgende Vlaamse regering te komen. Bavo komt in volgende sessie in maart hier meer over vertellen.

Varia rond het VIP platform:

 • Proces burgeraanvragen
  • Burgers kunnen sinds woensdag 7 februari een aanvraag indienen, maar gemeenten moeten controleren of de aanvrager een zakelijk recht heeft op het perceel, zoals geadviseerd door Vlaanderen.
  • Er is een spreidstand tussen gemeentes: sommigen geven alle uittreksels af, anderen vragen eerst eigendomsinformatie op voordat ze uittreksels verstrekken.
  • Tegenspraak tussen decreten door de voortschrijdende visie over persoonsgegevens, beïnvloed door GDPR.
  • Standpunt van Vlaanderen: veiligheid voorop.
  • Nicolas Hoflack stelt dat openbaarheid van bestuur niet van toepassing is op nieuw samengestelde documenten; juridisch departement beschouwt dit als gevoelige persoonsgegevens.
  • Verantwoordelijkheid ligt nu nog bij de gemeenten; er wordt gewerkt aan mogelijkheden om alleen eigenaars toe te laten een aanvraag te doen op het VIP platform. Er komt eerstdaags een nieuwe tekst die de aanvrager attent maakt op deze voorwaarde.
  • De klacht komt dat er geen terugbetaling voor niet-eigenaars die al hebben betaald; Vlaanderen zal dit wel doen, vraagt om bij onzekerheden over beroepsgroepen of individuen deze door te sturen naar Vlaanderen , zo kunnen ze er ook uitleren met oog op de verdere ontwikkeling van VIP.
 • Gevoeligheden rond verhoogde retributie (waaronder BTW-kwestie)
  • Kostprijs van een uittreksel stijgt door toevoeging van platformretributie en BTW, waardoor de retributie bijvoorbeeld in Antwerpen verdubbelt.
  • Platformretributie van €36 is tijdelijk en wordt geïnvesteerd in platformherinvesteringen en brondverbeteringstrajecten om kwaliteit te verbeteren.
  • Notarissen en makelaars ontvangen nu gestructureerde informatie, wat leidt tot snellere en efficiëntere verwerking en uiteindelijk lagere facturen voor klanten.
  • BTW was al doorberekend voor notarissen en makelaars, maar particulieren ondervinden nu problemen met BTW.
  • Gemeenten hebben de retributie verhoogd bij het opstellen van nieuwe retributiereglementen, maar sommige, zoals Antwerpen, overwegen verlaging.
  • De kostprijs van afhandeling is gestegen door extra koppelingen, kosten van de toepassing en digitalisatie, wat meer werk voor gemeenten betekent, maar op lange termijn zou dit moeten verbeteren.

Stand van zaken GzG-project ‘Dienst Omgeving – Samen bouwen aan dienstverlening’ – (Luc Janssens, stad Mechelen)

Bij een eerste oproep van de ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ werden 134 opties gedefinieerd waar binnen het thema van bouwen en verbouwen in een gemeente efficiëntiewinst geboekt kan worden.

Bij de tweede oproep werd een budget van 2 miljoen euro toegewezen om projecten te realiseren die de efficiënte van de dienst omgeving aanzienlijk verhoogt en de administratieve last voor de burgers, onderneming en verenigingen met betrekking tot de omgevingsvragen aanzienlijk verlaagt. Van de 134 opties werden er 18 use cases gedefinieerd die nu in de komende twee jaar in 3 fases zullen aangepakt worden.

Een belangrijk onderdeel van de fasen is de communicatie naar de stakeholders en geïnteresseerden. Luc gaf ons ruim inzicht in alle 18 use cases en hun timing. Het project is zeer ambitieus maar ook realistisch, er zal geen finale oplossing komen voor alle verbeteringstrajecten maar ze zullen wel allemaal gekwantificeerd worden. De reden waarom het niet rond geraakt zal duidelijk gedefinieerd zijn op het einde van het traject.

Er worden twee use cases in een versneld traject aangepakt (om op tijd klaar te zijn voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering). Heb je een mening of een idee rond “automatische data uitwisseling tussen besturen” en “welke data ontbreekt?” geef het dan zeker door aan Luc Janssens. Zijn er nog andere vragen, zijn deur staat open!

Opnames, presentaties en ander informatie vind je terug in de teams van de VVSG GIS-werkgroep.

Categorieën: VerslagenVVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.