VVSG-GIS 23/11/2018

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

 • Synductis – synergiekaart
 • Stavaza en roadmap GIPOD 2.0
 • Stavaza Verkeersbordendatabank
 • Herwerking GRB-meldingsysteem
 • Bespreking labels in GRB-WMS

 • De Synergiekaart is een tool van Synductis, een samenwerkingsverband van nutsmaatschappijen om infrastructuurwerken op mekaar af te stemmen. Het verschil met GIPOD is dat hierin ook lange termijn investeringsplannen die nog niet gepubliceerd mogen worden (dus verder dan concreet geplande GIPOD-werkopdrachten).
  • WMS en WFS beschikbaar: wordt binnenkort getest in enkele pilootgemeenten
  • Op termijn is de vraag van Synductis om dergelijke data over lange termijn plannen door de gemeente te laten invoeren.
  • Conclusie: de Synergiekaart kan voor lokale besturen een meerwaarde zijn (aanvulling op GIPOD), maar gemeenten zijn geen vragende partij voor 2 input-systemen naast mekaar. Liefst alles via het vernieuwde GIPOD (2.0), vanwaaruit de data kan hergebruikt worden in de Synergiekaart van Synductis.
 • GIPOD 2.0:
  • Voor meer info over dit project, of om aan te sluiten bij de werkgroepen: contacteer els.bossier@kb.vlaanderen.be (zie documentatie bij VVSG-verslag)
  •  Krachtlijnen:
   • Er komt een volledig nieuw datamodel i.f.v. meer genuanceerdere ingave van hinder, fasering etc…
   • Er wordt maximale afstemming gezocht met het project LBLOD
  • Directe implicatie voor gemeenten: de verplichtingen die normaal zouden ingaan vanaf 1/3/2019 (verplichte input van werken cat. 2 en 3, omleidingen en kleinere manifestaties met hinder) worden opgeschoven naar 1/6/2021.
  • Er komt een specifieke werkgroep rond het hergebruik van GIPOD voor lokale besturen en GPS-firma’s
  • Roadmap:
   • Release 1:
    • Q3 2019 => geen zichtbare implicaties op GIPOD-gebruikers.
    • Wel al eerste versie van gelinkt datamodel beschikbaar voor eventuele hergebruikers.
   • Release 2:
    • API’s voor integratoren beschikbaar vanaf Q4 2019
    • September 2020 => vernieuwde modules in productie
    • Er wordt tegen de finale opstart een draaiboek voorzien voor lokale GIPOD-beheerders.
 • Verkeersbordendatabank:
  • stavaza en nieuwigheden
  • MOW is momenteel in overleg met TomTom en Here om de wijzigingen op een zo efficiënt mogelijke manier naar hen te laten doorstromen.
  • In 2019 komen er regionale workshops om gemeenten te activeren o.b.v. best practices.
 • GRB-meldingsysteem (GRB-MS):
  • AIV wil het gebruik van GRB-MS stimuleren. Het meldingsysteem wordt hiervoor sterk vereenvoudigd.
 • Labels in GRB-WMS:
  • De huidige GRB-WMS is enerzijds tegen zijn eigen technologische grenzen aangebotst. Anderzijds is de impact op het hergebruik nu veel groter in vergelijking met het tijdperk waarin de GRB-WMS tot stand gekomen is.
  • Over de vraag of de huisnummerslabels überhaupt nog thuishoren in de GRB-WMS, zijn de meningen wat verdeeld. Er wordt voorgesteld om de oplossingen van AIV eerst een kans te geven om te zien wat het effect is op het resterende foutenpercentage.
  • Ook van de kant van AIV is de zaak nog niet gesloten. Er wordt intern verder onderzocht of er nog aanvullende oplossingen zijn voor de problemen met labels die voortvloeien uit de een-op-veel relaties en voor de foutieve en ontbrekende koppelingen in CRAB..

Verslag en documenten


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.