Labels in de GRB-WMS: what you see is not always what you get

Het Omgevingsloket, software voor inname openbaar domein, de Verkeersbordendatabank, achtergrondkaarten in Geopunt… Al deze toepassingen gebruiken de webservice van het GRB of de Basiskaart Vlaanderen (GRB-WMS) als achtergrond. Deze kaart is een afgeleid product van de authentieke bronnen zelf (het GRB en CRAB). Aandachtige hergebruikers weten echter al een tijdje dat de labels van huisnummers en straatnamen in de GRB-WMS niet altijd correct overeenkomen met de authentieke bronnen zelf. Door het steeds stijgende hergebruik van deze achtergrondkaart in andere toepassingen, wordt dit probleem de laatste tijd meer en meer zichtbaar. Lees meer