VVSG-GIS 23/06/2023

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

  • Toelichting Digitaal Uitwisselingsplatform onteigeningen (DUO)
  • Toelichting ‘Citerra’  – Toegangsregister
  • Wijziging GRB bijhouding en start managed services
  • Varia:
    • VIP – bronverbeteringstrajecten
    • Slim ruimtelijk plannen voor leefbare buurten.
    • Crab freeze

Toelichting Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen DUO (Dimitri De Vos – MOW)

Met DUO ontwikkelt AWV in opdracht van de Vlaamse Overheid en met de steun van VLAIO en Digitaal Vlaanderen een platform om de workflow van een onteigening te stroomlijnen, te vereenvoudigen en te centraliseren. 

Het is een dossierbeheersysteem die de gemachtigde instanties begeleidt bij een onteigening. Het platform ontzorgt de gebruikers op vlak van uitwisseling van informatie met de burgers en ondernemingen. Zo worden de benodigde brieven of naar de e-box van de bestemmeling verstuurd  of ze worden met behulp van de Magda documentendienst fysiek verzonden (gefactureerd aan de gemeente).

Er komt een online loket komt waarin alle lopende dossiers geraadpleegd zullen kunnen worden en waarin de burger zeer vlot een bezwaar kan indienen, eens  hij ingelogd is met zijn burgerprofiel.

De uitrol van het platform is in volle gang. In eerste instantie worden de Vlaamse Diensten aan boord gehesen. Steden en gemeenten, provincies en intercommunales zullen in de loop van 2024 toegang krijgen tot het systeem.

Er komt een verplichting van gebruik voor nieuwe dossiers, maar deze datum ligt nog niet vast. Hier word over gecommuniceerd eens de financieringsmogelijkheden afgeklopt zijn, aangezien het streefdoel is om het platform gratis te houden. Oude lopende dossiers zullen geen verplichting tot invoering hebben, maar met het oog op integratie in VIP kan het op termijn wel van belang worden om hier aandacht aan te geven, aldus Eveline Neirings.

Wil je al een sneak preview van de toepassing? Bekijk dan zeker de powerpoint. (Als je de link niet kan volgen moet je rechten aanvragen bij VVSG)

Toelichting ‘Citerra’ (City Environmental Regulations and Rights for Acces) – Toegangsregister (Daniel Sevenhans – Digipolis Antwerpen)

Voor een vrachtwagen van een takeldienst, die niet zomaar een Lage Emisie Zone (LEZ) kan binnenrijden, is het een kluwen om voor de verschillende steden waar hij komt de juiste rechten aan te vragen. Er is geen centralisatie en voor elke stad is er een andere website en andere rechten. Er is duidelijk nood aan structuur en eenvormigheid voor het aanvragen van toelatingen.

Cittera, wat staat voor City Environmental Regulations and Rights for Acces, is een pas opgestart project dat een zoektocht begint om het aanvragen van deze toelatingen te stroomlijnen en centraliseren. Het project ging begin juni van start en streeft er naar om via een eenvoudige toegang, via burgerprofiel, op één plek, voor alle zones, de administratie te kunnen regelen.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de Europese vraag dat gereglementeerde gebieden in open data beschikbaar zijn (Urban Acces Regulations).

Wijziging GRB bijhouding en start managed services (Hendrick Van Hemelryck – Digitaal Vlaanderen)

Wijziging GRB bijhouding

De oude manier van het bijhouden van het GRB, waarbij verschillende dienstverleners op basis van verschillende manieren van screening, tegelijk binnen een gemeente werkte, zorgde voor heel wat nadelen. Het veroorzaakte een ingewikkelde planning, onduidelijkheid over wanneer een melding verwerkt kon worden en financiële complexiteit.

In het nieuw systeem is Vlaanderen in 7 percelen opgedeeld daarbij de dienstverlener de volledig kaart beheerd in 1 tot maximaal 3 percelen (dit laatste om monopolie tegen te gaan). Deze dienstverlener zal alle manieren van screening combineren, tegen een vaste prijs over een looptijd van 4 jaar. Daarmee zijn niet alleen de bovengenoemde problemen opgelost maar wordt het ook mogelijk om een veel fijnmaziger termijnen op te stellen.

Nog voor de zomer komt een dashboard online per gemeente waarin de meldingen in rapporten kunnen opgevolgd worden.

Kers op de taart: vanaf juli worden de GRB percelen wekelijks upgedate.

Start managed services

De basiskaart Vlaanderen (GRB) is mede opgebouwd door de basisregisters, denk hierbij aan het gebouwen-, het wegen- en adressenregister. Vanaf juli 2023 wordt de uitwisseling tussen wat landmeters aanpassen in het GRB en het wegenregister veel efficiënter en is er een onmiddellijke doorstroming van wijziging in beide richtingen. Voor het GRAR (Gebouwen en adressenregister) zal dit in het eerste kwartaal van 2024 opgezet worden. 

In de PPT gaat Hendrik dieper in op voorbeelden rond het wegenregister, het gebouwenregister en het adressenregister.

Varia

Slim ruimtelijk plannen voor leefbare buurten.

Leiedal en Stad Gent zijn van start gegaan met een project om te zien of het mogelijk is om een permanent inzicht te krijgen op het huidige ruimtegebruik en de ruimtelijke structuur van een buurt, waarbij gesimuleerd kan worden wat de impact toekomstige plannen hebben op deze kenmerken.

Hun vraag was voor al, wie is daar mee bezig zodat ze bestaande initiatieven in kaart kunnen brengen en een klankbord opzetten.

Meer info hier

Bronverbeteringsprojecten.

Het VIP is een duidelijke katalysator om de bestaande data te verbeteren. Vlaanderen zoekt een projectmanager die alle bronverbeteringsprojecten in kaart zal brengen en ondersteunen.

Crab freeze

Er heerst bij verschillende gemeenten een onzekerheid over wat ze moeten doen als er een dringende vraag tot adresaanmaak komt tijdens de maand november, wanneer er ten voordele van de omzet naar het GRAR een maand niet in het register gewerkt zal kunnen worden.

Jan Laporte meldde in de infosessies dat er gekeken wordt naar een procedure om in die maand om te gaan met dringende aanvragen. De initiator van veel van deze dringende procedures VEKA  is ook op de hoogte van de freeze en zal er zeker rekening mee houden. De infosessies ter voorbereiding van de omzet na de zomer zullen hier zeker verder duidelijkheid in scheppen.

Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.