VVSG-GIS 20/10/2023

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

 • Demo LARA 2.0 + stand van zaken Adressenregister – Jan Laporte (Digitaal Vlaanderen)
 • Volgen van Linkende Asset Gegevens (VLAG) – Karel Peeters (Stad Gent)
 • VIP Bronverbeteringstrajecten (Sammy Parmentier)
 • VIP Rooilijnplannen (Kathleen Declercq)
 • Varia:
  • Model retributiereglement hinder werken openbaar domein
  • Gebruik van drones
  • Vraag Tongeren gemeentewegen

De opname van de vergadering vind je hier.

Demo LARA 2.0 + stand van zaken Adressenregister – Jan Laporte en Igor Idziejczak (Digitaal Vlaanderen)

Op 1 december is het zo ver, dan kan je wijzigingen aan het adressenregister (en ook dat van de wegen en de gebouwen) doorgeven via het vernieuwde Lara. We kregen in de VVSG GIS vergadering een demo van Igor Idziejczak van Digitaal Vlaanderen. De kaartomgeving is opgefrist en leunt aan bij de andere kaarttoepassingen van Vlaanderen, denk aan Geopunt. Je zal er steeds de gegevens kunnen raadplegen. Om ze in te voeren, te wijzigen of te wissen moet je ingelogd zijn met je burgerprofiel. De wizards die je door al die werkzaamheden moeten leiden werden vereenvoudigd en zo duidelijk mogelijk opgesteld.

Ben je zelf gebruiker van de toepassing dan is het nu het moment om je in te schrijven op een van de 11 online opleidingsmomenten.

De CRAB freeze zorgde in aanloop voor veel bezorgdheid binnen de gemeenten. De veel-aanvragers van adressen zoals VEKA en de nutbedrijven zijn op de hoogte en hebben een procedure op punt om het niet kunnen verkrijgen van nieuwe adressen te omzeilen. Hierdoor kan echter wel een piek van meldingen ontstaan als het nieuwe systeem online komt. Je zal de wizards in de nieuwe omgeving onmiddellijk in de vingers krijgen.

We kregen nog de tip om alle ‘verdachte gevallen’ in Lara nu nog op te lossen zodat het overzetten naar CRAB vlot gaat en je met een schone lei in het adressenregiser kan beginnen werken.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van LARA om als eerste op de hoogte gehouden te worden. En hier vind je verder alle informatie.

Volgen van Linkende Asset Gegevens (VLAG) – Karel Peeters (Stad Gent)

In het kader van de subsidiering van Gemeente zonder gemeentehuis onderzoeken ze in Gent, samen met andere gemeenten, welke stappen ondernomen kunnen worden om beter om te gaan met verkeerssignalisatie en aanvullende regelementen. In dit kader werd een blik gewordpen op de verkeersbordendatabank en hoe deze zou kunnen omgevormd worden tot een verkeerssignalisatiedatabank waarbij ook wegmarkering wordt opgenomen. Hierbij moeten nieuwe standaarden geïmplementeerd worden, komt er een verbeterde tekentool en grafische gebruikersinterface. Er wordt ook ingezet op generieke processen en architectuur met de nodige documentatie, het genereren van aanvullende reglementen op basis van verkeerssignalisatie-intekeningen en een verbeterde doorstroming van deze aanvullende reglementen.

Het tweede doel is het ontzorgen van de burger door meldingen op één plaats te laten gebeuren en deze automatisch naar de juist dienst door te sluizen, denk hierbij aan banken, verlichtingspalen en bushokjes,… Maar ook het aanvragen van parkeertoestemming voor mensen met een beperking klantvriendelijker maken en de transparantie verhogen voor parkeerboetes (bijvoorbeeld door een goeie historiek kunnen bewijzen of een bord al dan niet afgedekt was).

Het doel is om een robuuste oplossing te ontwikkelen die herbruikbaar is voor andere steden en gemeenten. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om dit via de “Mijn Burgerprofiel” app uit te voeren. Het interbestuurlijke aspect is een uitdaging, maar er wordt gewerkt aan een Vlaamse oplossing voor de toekomst.

Het project is momenteel nog in de onderzoeksfase, maar tegen eind 2023 worden verdere ontwikkelingen verwacht.

VIP Bronverbeteringstrajecten – Sammy Parmentier

VIP als hefboom voor dataverbeteringstrajecten, welke staan er op stapel? Wat mogen we als stad of gemeente verwachten?

Sammy Parmentier geeft een korte stand van zaken van het bronnen optimalisatie poject, waar dit en volgend jaar geld voor werd vrijgemaakt door Vlaanderen. Het optimaliseren van delen van gemeentelijke informatie via centrale bronnen om te zorgen voor minder manuele workload per dossier. Nieuwe beheerder in het team toegevoegd

Bavo Mannekens stelt zich voor als nieuwe projectmanager voor deze bronoptimalisaties om deze zo snel en zo goed mogelijk te laten uitvoeren.

Lopende initiatieven:

 • Onroerend erfgoed: gis-operator aangesteld die POLIS script gebruikt
 • Werven departement omgeving: vergunningenregister, overheidsplannen die bij departement omgeving zit, moet daar eerst uitgehaald worden. Ook uit oude vergunningenregister.
 • Handhaving: informatie uit vlaams handhavingsplatform, die MAG gedeeld worden met notarissen, daar ophalen. (vb. stedenbouwkundige overtredingen)
 • VLOK / Woningkwaliteit: nu al de bestaande dossiers ophalen. Op termijn ook de lopende dossiers ophalen dmv magda diensten
 • GRB perceelcontouren: worden wekelijks geactualiseerd, om de identificatie van een perceel te kunnen verbeteren. (doel om zelfs dagelijks te kunnen doen, in gesprek hiervoor met kadaster)
 • Info uit woningpas: kan die ook gedeeld worden naar VIP? Vb EPC, …
 • Project bezig rond webservice voor herverkavelingsplannen (VMM)

Overeenkomst met OVAM om informatie die bij OVAM zit en in vip gebruiken

Er zijn drie projecten gedefinieerd waarvan de eerst twee in het komende jaar uitgevoerd zullen worden.

1. Er komt een informatiestroom in verband met risicogronden opgezet die een eerste milestone op 16 december voor VIP beschikbaar zijn en zal zorgen voor een ‘prefil’ in het dossier.
2. Risicogrond informatie onderzoek. Hoe komt deze informatie bij OVAM binnen, hoe kan een gemeente met meer kennis die vlot delen. Hier is de streefdatum 30/06/2024
3. Kunnen bodemattesten via de VIP toegangspoort ontsloten worden? Streefdatum 31/12/2024
Volgende stappen: communicatie op 23/10/2023

De web service is nog niet beschikbaar voor de gemeentes maar daar zal met tijd op gewerkt worden, eens alle wettelijke zaken zijn opgelost. Het is problematisch dat OVAM gegevens als persoon gerelateerde gegevens wordt gezien.

Nieuwe bron initiatief: conceptnota rooilijnplannen en onteigeningsplannen.
Vetrekken vanuit welke vragen we willen beantwoorden rond deze zaken.
Graag input over pijnpunten en problematiek tegen 27/10/2023 versturen naar vastgoedinformatie@Vlaanderen.be

Hierbij een belangrijke OPROEP!
“Zijn er nog bronverbeteringstrajecten, waarbij manueel werk nu, kan geautomatiseerd worden, waardoor de VIP afhandeling voor steden en gemeenten nog vlotter kan verlopen?” Laat het zeker weten!

Gert van Oost vraagt om er voor te zorgen dat die geoptimaliseerde bronnen ook beschikbaar zijn voor de steden en gemeenten zelf, dat die informatie gebundeld beschikbaar wordt. Sammy Parmentier is genegen aan het idee. Luc Jansens meld dat binnen het gemeente zonder gemeentehuis een traject is om een ‘dataspace’ te maken waar al die data beschikbaar is die aangaande aan bouwen en verbouwen.

VIP Rooilijnplannen – Kathleen Declercq

Er is heel wat conflict rond de rooilijnplannen, wat wordt er verwacht van de steden en gemeenten?

Kathleen Declercq herhaalt dat vanaf januari alle rooilijnplannen moeten opgeladen worden in het VIP, ook deze niet in het kader van een bestemmingsplan zijn opgemaakt. Het is voor de meeste lokale gemeenten moeilijk tot onmogelijk om dit aan te leveren. Er werd gevraagd om de begindatum hiervoor uit te stellen, maar dit geeft onzekerheid in de uittreksels want dan blijft er staan dat er geen rooilijnplan invloed heeft op het perceel.

Nicolas Hoflack van VIP zegt dat ze hier nog op zoek zijn naar een beter oplossing maar voorlopig blijft de aanbeveling om de plannen aan te leveren. Het probleem is ook dat de gemeenten nu in gang schieten om dit te gaan digitaliseren terwijl er geen kader is waarbinnen dit ingetekend kan worden, er is nog geen visie hierrond in de bronverbeteringstrajecten. Gert Van Oost merkt op dat dit samenhangt met het niet aanwezig zijn van een decreet wegenregister. Een groot hiaat.

Parmentier zegt pragmatisch te werken: als er een rooilijnplan gebruikt wordt om een omgevingsvergunning te weigeren, dan moet het opgenomen worden in de vastgoedinformatiefiche.

Varia

1. Model retributiereglement hinder werken openbaar domein

Vraag om een model retributiereglement op te stellen, rond het heffen van retributies, wanneer het openbaar domein wordt opengebroken door nutsmaatschappijen, en de hinder die ze daarmee veroorzaken.

 • Is er interesse bij lokale besturen om met zijn retributiereglement voor de nutssector aan de slag te gaan?
 • We kunnen bekijken of dit via GIPOD kan geregeld worden, als potentiële doorontwikkeling.
 • Ward stuurde hierover een mail rondt, iets dat op politiek niveau besproken zal moeten worden.

2. Gebruik van drones

Zoektocht naar steden en gemeenten die opdracht hebben gegeven aan derde partij die met drones aan de slag gaan. Hoe worden de tenders opgemaakt en hoe in de makrt gezet, vooral met het oog op privacy?
Bart Boute van WVI: landmeetkundige opdracht uitgeschreven voor een bedrijventerrein in reconversie, analyse van grondverzet. 2 landmeters en drone operator werden aangeschreven. Drone kreeg de opdracht dankzij de snelheid van verwerking en prijs (1/3 van landmeter) .
Igemo deed iets rond parkeeronderzoek in Duffel: https://igemo.be/parkeeronderzoek-met-drones-en-beeldherkenning-te-duffel/

3. Vraag Tongeren gemeentewegen

Op vraag van de gemeente Tongeren werd het probleem geponeerd hoe je gemeentewegen kan vinden die op privaat domein liggen.

Joachim Bogaers van Nijlen heeft deze oefening gedaan, en vertrok hiervoor vanuit het wegenregister. Een eerste probleem zijn de lange erfdienstbaarheidswegen en opritten die er uit moeten gehaald worden. Aan de andere kant ontbreken er ook wegen zoals de trage wegen, deze werden ingetekend, en er werd nog gekeken naar de atlas der buurtwegen. Maar dit heeft geen juridische waarde, terwijl een gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud vanaf dat ze een weg opeist. In Nijlen heeft men beslist enkel de wegen die een doorgaand karakter hebben en niet vervat zitten in een wegbaan op te eisen. Het juridische aspect van dit proces is nog onduidelijk.

Linda Soors van Stad Peer ondervindt vergelijkbare problemen, waarbij wegen op privégronden als beheerd door de gemeente in het wegenregister worden weergegeven. De hoop is dat dit in LARA 2.0 beter kan worden beheerd. Stefan Morel van Roeselare benadrukt dat de wegen uit de atlas der buurtwegen niet altijd overeenkomen met het GRB (Grootschalig Referentiebestand), wat tot fouten leidt.

Het gesprek onthult de noodzaak om juridische vragen met betrekking tot het wegenregister op te helderen en het belang van een correcte registratie van wegen in beheer van gemeenten. Er is ook aandacht voor de spraakverwarring rond termen als “trage wegen,” “buurtwegen,” en “gemeentewegen” en de definitie van gemeentewegen op privéterrein. Dit gesprek benadrukt de groeiende belangstelling voor het wegenregister en de behoefte aan meer duidelijkheid en consistentie in deze kwestie. Het voorstel kwam om hier een thema van te maken om in een volgende VVSG GIS werkgroep verder op in te gaan.

Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.