VVSG GIS 18/03/2022 verslag

Gepubliceerd door Bart Boute op

Agenda
 1. Stand van zaken Adressen- en gebouwenregister
  • Uitfasering CRAB/LARA
  • Samenwerkingsakkoord BUNI
  • Link met het VIP
 2. Conversie Lambert2008
 3. Gemeente zonder gemeentehuis (bouwdienst Mechelen)
 4. Varia
Stand van zaken Adressen- en gebouwenregister

Sprekers: Christophe Van Loo en Igor Idziejczak, Digitaal Vlaanderen

Adressen. Ten laatste tegen eind 2023 worden zowel CRAB als LARA uitgefaseerd. De impact voor alle gemeenten is groot. CRAB maakt de shift naar het Adressenregister. Het decentraal beheer van de adressen zal uitsluitend nog kunnen verlopen via een applicatie van de dienstenleveranciers. Er komt dus geen verlenging van LARA, als zijnde een online editor die de overheid voorziet om de opgelegde taken van decentraal medebeheer te kunnen uitvoeren. Volgens velen was het nochtans LARA dat van CRAB een succes gemaakt heeft. Tegen Q4 2022 begint het traject met dienstenleveranciers Cevi, Geo-IT en Orbit.

Belangrijke infosessies voor de uitfasering van CRAB en LARA :
13 mei VAC Gent, 16 mei VAC Leuven, 19 en 24 mei online. Telkens van 10-12u
Agenda en inschrijven op deze pagina

Ook bij het Wegenregister wordt decentraal medebeheer ingevoerd. Dat is nieuw, want momenteel kunnen gemeenten geen wijzigingen doorvoeren aan hun wegen. Opnieuw wordt geen online editor voorzien en zal elke gemeente de markt moeten opgaan om een tool te kopen. Er loopt momenteel een testfase bij enkele gemeentes. Er worden 3 werkgroepen opgestart : OSLO-model wegen, werkgroep beheerders wegsegmenten, en business case fietsinfrastructuur. Er komt een optimalisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden met het NGI en OSM.

Gebouwenregister. Eveneens decentraal beheer, oa. door de gemeenten. De koppeling tussen adres en gebouw moet manueel gelegd worden. Bij elke gebouweenheid is een functieveld voorzien dat moet ingevuld worden.
WFS/WMS van het gebouwenregister blijven bestaan, evenals de CRAB match. Er komt ook een dagelijkse update van het testbestand, alleen is nog niet duidelijk tegen wanneer.

Gemeenten moeten drie basisregisters helpen onderhouden. Een online tool om die taak uit te voeren wordt niet voorzien.

Reacties . Het uitfasering van LARA is een streep door de rekening van veel gemeenten. Zeker één derde van de gemeenten werkt momenteel met LARA voor adressenbeheer. Antwoord Vlaanderen : de visie is “API first”, en er is geen budget voor applicaties voor decentraal medebeheer. Hierop komt veel reactie : de visie is eigenlijk : “API only”. De gemeenten zullen zelf moeten investeren. Er wordt bij de verdeling van de kosten geen rekening mee gehouden dat het onderhouden van de data ook een hoge kost met zich meebrengt aan de kant van de gemeenten.

De uitrol zal helemaal klaar zijn eind 2023, dus op tijd voor VIP, Vastgoedinformatieplatform.

GT-BUNI : “Groupe de travail – Building Units”. Het BUNI akkoord is ondertekend door alle bovenlokale overheden: het Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale staat.

Het akkoord is de aanzet tot een samenwerkingsverband voor gebouwen en gebouweenheden, zoals BestAdd dat is voor adressen. Artikel 5 – de steden en gemeenten zijn initiatoren voor BUNI, maar ook anderen kunnen aangeduid worden, zoals vb. Omgeving Vlaanderen.
Er start vanaf 27 april een ICEG-groep “Building” om het BUNI akkoord in de praktijk om te zetten. Agenda en inschrijven op deze pagina.

Conversie Lambert 2008

Spreker: Lies De Meulenaer licht de studie van Digitaal Vlaanderen toe over de impact van het overstappen van projectiesysteem Lambert 72 naar Lambert 2008.

De studie was klaar in 2021. De conclusie van een eerder onderzoek uit 2007 was dat de kosten niet opwogen tegen de baten. Vlaanderen levert nu alleen in Lambert 2008 aan INSPIRE. Het grote voordeel om wel over te stappen dat is de grotere nauwkeurigheid van RTK-metingen. Maar de omschakeling heeft impact op alle bestaande datasets. Je moet ze immers allemaal transformeren. Voor de techneuten : bij een projection-on-the-fly krijg je een kwaliteitsverlies ten opzichte van een native projectie.

Er volgt een theoretische uitleg over de conversieslag van Lb72 naar Lb2008. De methode die het NGI gebruikt is het nauwkeurigst : een 7 parameter transformatie met het stand-alone programma cConvert. Dat werkt echter niet gebruiksvriendelijk. Een tweede methode die Wallonië gebruikt levert een verwaarloosbare foutenmarge op.
Stand van zaken. Het NGI levert vanaf eind 2022 uitsluitend nog bestanden aan in Lambert 2008. Het kadaster AAPD biedt beide projecties aan, en zal dat blijven doen. Vlaanderen : de WMS’en zijn reeds in Lb08 beschikbaar.

Digitaal Vlaanderen pleit voor een gefaseerde overgang, eerder dan een big bang. Het gekozen scenario is dan ook om op termijn volledig om te schakelen. Maar de Bestuurscomités moeten dat plan van aanpak nog goedkeuren.

Tenslotte. In FME bestaan er al 2 custom transformers die de job doen. Voor de QGIS, ArcGIS en ArcGIS Pro software zijn er ook al goede transformatieformules.

Gemeente zonder gemeentehuis (bouwdienst Mechelen)

Spreker: Luc Janssens (Stad Mechelen) legt uit dat de stad een projectsubsidie heeft gekregen in het kader van Gemeente zonder gemeentehuis. Er is een budget van 105.000 €.

De doelstelling is om het hele proces in verband met vragen/antwoorden over “bouwen” in de stad te onderzoeken en te optimaliseren via Mijn Burgerprofiel. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan verbeteringstrajecten voor de bouwdienst in 4 werven (niet-limitatief) :
– Omgevingsvergunning
– Vergunningenregister
– Data
– Contact met de klant
Er wordt samenwerking gezocht met andere besturen gezocht, contact via luc.janssens@mechelen.be

Korte varia
 • Digitaal Vlaanderen werkt aan een nieuw product “Stratenplan” tegen eind 2022. Het gaat om een nieuwe basiskaart, die als achtergrond gebruikt kan worden in loketten en dergelijke. Wil je mee nadenken over hoe dit eruit moet zien? Er komt een online interactieve feedbacksessie op 25 april.
  Inschrijven doe je hier.
 • BOSA (dat is de FOD Beleid en Ondersteuning) zoekt testers om de laatste percentages adresmismatches weggewerkt te krijgen. De bedoeling van de oproep is om de werkwijze te testen, nog niet om de eigen adressen te editeren (meer info bij jan.laporte@vlaanderen.be)
 • Wie de nieuwe Geopunt wie wil testen, kan zich opgeven via de inschrijvingslink van de Geopunt nieuwsbrief
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands is erin geslaagd om aanpassingen door te voeren aan Google Maps. Dat gebeurde via de website “Get started with Geo Data Upload”
 • Aangepaste gemeentegrenzen : administratieve grenzen als open data te downloaden via de website van de FOD Financiën

Volgende vergadering : 29 april 2022

Categorieën: VVSG

1 reactie

Reginald · 29 maart 2022 op 16:32

Ik vraag me af wat er zo magisch is aan een API. Uiteindelijk gaat het over het bijhouden van dezelfde data. Ik kan me niet voorstellen dat het adressenregister veel voordelen zal hebben.

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.