VVSG-GIS 15/2/2019 en 22/3/2019

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

  • Richtlijnen en omzendbrieven van BPost en FOD BiZa rond adressering
  • De toekomst van de ROP-verplichting
  • Eagle-aanvraagformulier voor heel Vlaanderen: commerciële demarche van Merkator roept vragen op bij veel gemeenten.
  • Begin dit jaar werd door de FOD BiZa een verordening aangekondigd rond toekenning van adressen die vanaf september aan gemeenten zou opgelegd worden die hier zelf geen eigen reglement rond hebben. Dit initiatief is niet afgestemd met de lopende werkgroep rond BestAdd binnen het Vlaams Stuurorgaan Informatie- en ICT Beleid zal. Vanuit de werkgroep zal hier rond zo snel mogelijk verduidelijking gevraagd worden.
  • Daarnaast heeft BPost in sommige regio’s een communicatie uitgestuurd naar burgers met de vraag om het huisnummer duidelijk op de brievenbus aan te brengen. Hieraan werd een bijlage toegevoegd i.v.m. de toekenning van busnummers waarin aanbevelingen als formele regels gepresenteerd worden en waaruit burgers kunnen besluiten dat ze zelf busnummers kunnen toekennen. VVSG neemt vanuit de werkgroep BestAdd contact op met BPost om dit misverstand recht te trekken.
  • Sinds 2016 is het binnen het TERRA-project voor het departement Omgeving mogelijk om op basis van een GIS-analyse automatisch een ‘vermoedens-ROP’ op te maken voor heel Vlaanderen (cf. de test in Nevele). Het departement heeft intussen off the record al aangegeven dat dit vermoedens-ROP voldoende is voor de beleidsdoeleinden van de Vlaamse overheid. Nog in de loop van 2019 zou het automatisch aanmaken van dit ‘vermoedens-ROP’ in productie kunnen gaan. De bestaande regelgeving rond het ROP kan door de volgende Vlaamse regering dan ook herzien worden. Gemeenten hebben er dus – afgezien van de zeer beperkte subsidie – weinig belang meer bij om nog jaarlijks een ROP op te laden in Datamanager. Gemeenten die hun ROP wel intern gebruiken, bijvoorbeeld voor heffingen, hoeven dit in principe enkel nog voor eigen gebruik bij te houden en hoeven geen onnodige energie meer te steken in het opladen in Datamanager. De afgelopen maanden waren er immers verschillende problemen met de toepassing. Die worden momenteel blijkbaar wel opgelost.
  • Sinds enkele weken heeft de firma Merkator een generiek aanvraagformulier voor innames openbaar domein gepubliceerd, waarmee aanvragen kunnen worden gedaan in gemeenten die geen klant zijn voor hun Eagle-toepassing. Met Eagle wordt het hele proces rond innames openbaar domein geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Het is echter niet duidelijk op welke gemeentelijke contactpunten deze aanvragen binnenkomen. In bepaalde gemeenten zijn deze aanvragen bijvoorbeeld op het generiek info-adres toegekomen of in een andere mailbox waar ze nooit opgemerkt zijn. Deze commerciële demarche heeft bij veel gemeenten de wenkbrauwen doen fronsen omdat Merkator hiermee ongevraagd inbreekt in gemeentelijke processen door de geijkte aanvraagprocedure te omzeilen. VVSG en Informatie Vlaanderen nemen hierover contact op met de firma.

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.