Terugblik op de WVI-kennisdag 360° beeldendatabank

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

Met meer dan 60 aanwezigen was de kennisdag over de 360° beeldendatabank een succes. De verschillende leveranciers van beelden van het openbaar domein demonstreerden hun product (Image-V, Cyclomedia, Vansteelandt, Geckomatics), maar ook use cases vanuit Brugge en Roeselare kwamen aan bod, naast integratie van de beelden met ESRI software. Maar de verrassendste output was een alternatieve, nieuwe piste (“doe-het-zelf”) waarvoor zowel bij gemeenten als leveranciers verrassend veel draagvlak bleek te bestaan.

In de introductie werden door Wouter Verhelst enkele cijfers besproken, enerzijds uit een enquête van Image-V eerder dit jaar en anderzijds de statistieken van Informatie vlaanderen over het effectieve gebruik van de beelden in de eerste helft van 2019. Hieruit blijkt dat het gebruik van de beelden erg kan verschillen van gemeente tot gemeente. Frappant is ook dat er geen duidelijke link is met de grootte van de organisatie: in sommige kleinere gemeenten worden de beelden dagelijks zeer intensief geraadpleegd, terwijl ze in sommige grotere organisaties zelfs helemaal niet gebruikt worden. Dit heterogene beeld maakt het geven van een eenduidig advies of het organiseren van een groepsaankoop uiteraard niet evident. Presentatie

 • Image-V en CycloMedia beten de spits af van het demogedeelte. Beide firma’s bieden een gelijkaardig product aan van street level beelden met LiDAR-puntenwolk.
 • Vansteelandt profileerde zich in de eerste plaats als een leverancier van data. Als landmetersbureau hebben zij zich gespecialiseerd in het inwinnen van hoge resolutie orhtofoto’s.
 • Met de startup Geckomatics kwam een nieuwe speler aan bod. het uitgangspunt van Geckomatics is om met eerder eenvoudige camera’s 180°-beelden te capteren waarop automatische objectdetectie losgelaten wordt.

Op het einde van dit artikel vind je een vergelijkend overzicht van de zaken die ons het meest opvielen + een link naar de presentaties.

De use case van Brugge toonde vooral dat het wegvallen van de Vlaamse beeldendatabank een een zeer groot gemis kan veroorzaken. De beelden werden niet alleen gebruikt voor kijken en meten maar ook voor inventariseren (bomen, slikputten, verkeersborden,…). Een leverancier die nog verder kan gaan dan deze gekende toepassingen, zoals bijvoorbeeld een virtuele wandeling door Brugge, zal in Brugge een enthousiaste klant vinden.

In Roeselare is een project aan de gang om de verkeersveiligheid te verhogen door het geautomatiseerd verwerken van camerabeelden. In een pilootproject met Bpost werden er hiervoor camera’s op de wagens van de postbodes gemonteerd. De verwerking is analoog aan wat Geckomatics doet. Het uiteindelijke doel is het realtime genereren van automatische alerts zodat er op heel korte termijn gereageerd kan worden op beschadigingen van de openbare ruimte. Presentatie

En als we het nu eens zelf zouden doen? Met een eigen of gedeelde camera gaan rijden drukt de kost, je kiest zelf wat je wanneer in beeld breng en je blijft eigenaar van je beelden waardoor je deze dus ook vrij met anderen kan delen. Met een 360° Go Pro (minder dan 1000 euro) en de gratis cloudservice Mapillary.com lijkt dit haalbaar. Voor een laag budget mag je uiteraard geen beeldvorming van topkwaliteit verwachten, maar deze piste kan ook als aanvulling op een ander product gebruikt worden. Enkele inspirerende voorbeelden uit Amsterdam en het exotische Tonga, waar zelf gecapteerde beelden gepubliceerd worden via een eigen viewer, Mapillary en/of Google Street View, spraken alvast tot de verbeelding. Een proof of concept moet nog uitgewerkt worden, maar het idee is alvast gelanceerd. Presentatie

Als laatste kwam nog ESRI Belux aan het woord, ze toonden ons de verschillende plugins die het mogelijk maken om rechtstreeks in ArcMap op de beelden van de verschillende leveranciers te karteren en lichtten kort de mogelijkheden toe van integraties in ArcGIS Online van Mapillary-data en eigen beeldmateriaal. Presentatie

Bart Boute sloot de interessante dag af met enkele samenvattende observaties en aanbevelingen:

 • Eerste conclusie is dat het aanbod divers is: oude beelden, nieuwe beelden, al dan niet een puntenwolk, opnames van grond of uit vliegtuigen. Alvorens je als gemeente beslist wat te gaan doen, bekijk je dus best hoe je gemeente de 360°-beeldendatabank gebruikte. Bevraag je gebruikers welke toepassingen ze belangrijk vonden: enkel kijken, ook meten of zelf inventariseren?
 • Tweede conclusie: de markt is duidelijk nog steeds aan het evolueren. Wat je als gemeente ook beslist om te gaan doen, verbind je daarom best niet op lange termijn.
 • Derde conclusie: de grote verschillen langs zowel vraag- als aanbodzijde maken het quasi onmogelijk voor WVI om één groepsaankoop of raamcontract op te starten. De firma’s kondigden allemaal een korting aan bij gegroepeerde aankopen door WVI-gemeenten, maar de contracten zullen steeds met de gemeenten individueel moeten afgesloten worden. Contacteer dus de firma’s rechtstreeks voor een concrete offerte. WVI zal zich steeds neutraal blijven opstellen.
 • Ten vierde zijn er enkele aspecten waar momenteel nog niet altijd voldoende rekening mee gehouden wordt:
  • Eigenaarschap van de data: het inwinnen van de beelden en de verwerking ervan wordt bij de meeste firma’s nog als één dienst beschouwd, wat in feite niet logisch is. Volgens de huidige overeenkomsten ben je daardoor als gemeente in principe geen volledige eigenaar van de beelden. Maak daarom duidelijke afspraken rond gebruiksrechten en eigendom van de data, zeker als je op termijn de data om een of andere reden wil publiceren of laten verwerken door derde partners.
  • Publiceren van de beelden: de huidige producten gaan allemaal uit van intern gebruik door de gemeente zelf, maar er kan ook een meerwaarde zitten in het publiceren van beelden. Het zelf inwinnen van eenvoudige 360°-beelden is daarbij een te onderzoeken piste waarvoor blijkbaar heel wat draagvlak bestaat onder de aanwezige gemeenten.
 • Tot slot: de ene piste hoeft de andere niet uit te sluiten. De verschillende oplossingen kunnen misschien wel complementair zijn. Dit bleek uit het feit dat de firma’s meteen begonnen mee te denken over de aangehaalde piste van eigen inwinning en zelfs concrete toenadering zochten tot mekaar. Het lijkt er dan ook op dat deze dag eerder een nieuw startpunt dan een eindconclusie was. Dit onverhoopte neveneffect is misschien nog wel de interessantste en meest verrassende conclusie van onze kennisdag.

Hieronder de opvallendste punten uit de presentaties van de softwareleveranciers.

Image-V
 • Ze werken, samen met Orbit, aan een nieuwe prijszetting om de laagst mogelijke prijs op maat van de gemeentes te bieden. De details hierover zullen in de komende weken door Image-V zelf gecommuniceerd worden..
 • Orbit herontwikkelde hun gekende en beproefde viewer tot een gebruiksvriendelijke toepassing met zeer veel extra mogelijkheden. Via deze link kan je deze nieuwe viewer gratis testen www.image-v.be/viewer
 • Er is enkel gebruiksrecht van de beelden, geen eigendomsrecht. Standaard ben je eigenaar van de via de viewer afgeleide data, maar geen eigenaar van de oorspronkelijke beelden zelf (al is dit wel bespreekbaar).
 • 100gb aan eigen data kan je aan de viewer toevoegen, bijvoorbeeld voor dronebeelden van begraafplaatsen.
 • Er zitten zo’n 3 maanden tussen de bestelling en de levering van nieuwe data (afhankelijk van de vraag). De bestaande data is in enkele dagen beschikbaar
 • Plugins in alle gangbare GIS toepassingen (ArcGIS, QGIS, GeoIT en uiteraard Orbitgis).
 • Presentatie
CycloMedia
 • Duidelijke nadruk op het feit dat het een internationaal bedrijf is met ervaring, blik op innovatie en met een lange geschiedenis. Ze hebben op termijn de ambitie om heel de Benelux jaarlijks op te nemen.
 • Je kan de puntenwolk uit de toepassing exporteren.
 • Automatische detectie van verkeersborden is mogelijk (nog geen koppeling met de Vlaamse Verkeersbordendatabank, in gesprek met AWV hierover).
 • De tijd tussen bestelling en levering is afhankelijk van grootte van gemeente (voor een gemeente met 300 km wegen is de opname tijd 1 week, 8 weken na inwinnen kan opgeleverd worden)
 • Nog geen plugin voor Qgis, wel voor Geo-IT en ArcGIS
 • Ze bieden korting, stijgend naarmate er meerdere gemeentes instappen.
 • Er is enkel gebruiksrecht van de beelden, geen eigendomsrecht.
 • Presentatie
Vansteelandt – Plan3D
 • Via hun product Plan3D biedt Vansteelandt 2 zaken aan:
  • een laagdrempelig Vlaanderen dekkend product aan lage prijs (daardoor soms wat lange schaduwen of op minder ideaal moment gevlogen), meten in de beelden kan maar met benaderende nauwkeurigheid
  • een product van hoger niveau voor stadscentra of op projectbasis,die ook een lidar puntenwolk bevat, meten met hoge nauwkeurigheid.
 • De luchtbeelden hebben het nadeel dat ze niet altijd ideaal zijn voor inventarisatie (bv. omgevingen met grote straatbomen) maar voor diensten ruimtelijke ordening, bieden ze het voordeel ook zicht te geven op binnengebieden en achterkanten van gebouwen en het openbaar domein.
 • In de viewer kunnen andere producten ingeladen worden (street level beelden, eigen opnames of datalagen). 
 • Orthofoto beschikbaar als WMTS (handig in online loketten)
 • Na bestelling leverbaar binnen 2 weken.
 • Voor het basisproduct zijn kortingen voorzien naarmate meer gemeenten deelnemen.
 • Ook hier is er in principe enkel gebruiksrecht van de beelden, geen eigendomsrecht.
 • Presentatie
Geckomatics
 • Ze rijden in principe niet zelf rond, maar lenen zelf ontwopren camera’s uit en verwerken de beelden die door de klanten gemaakt worden in hun eigen cloudomgeving.
 • In Edegem wordt deze toepassing al gebruikt om zwerfvuil automatisch te detecteren, in grote havens wordt het gebruikt om veranderingen (schade aan de kade) in kaart te brengen.
 • Kosten worden berekend op basis van gereden kilometer
 • Het beeldmateriaal zelf wordt tot nu toe vreemd genoeg niet verder gebruikt, maa ze willen in de nabije toekomst evolueren naar een 360° camera of zelf opnames van smartphones analyseren
 • Je bent co-eigenaar van de beelden
 • Voor het rechtstreeks updaten van de Verkeersbordendatabank is voorlopig nog geen oplossing maar ze zijn hiervoor in gesprek met AWV.
 • Presentatie

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.