VVSG-GIS 20/10/2017

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

 • BPost op zoek naar nieuwe dienstverlening voor gemeenten
 • Bespreking Business-werkgroep GIPOD
 • Varia: stand van zaken diverse projecten

 • BPost op zoek naar nieuwe dienstverlening voor gemeenten:
  • Controle van de aanplakking van openbare onderzoeken van bouwvergunningen
  • Meldingen van problemen aan het openbaar domein
  • Controle van innames openbaar domein
  • Inventarisatie van verkeersborden

BPost is hiervoor al geruime tijd testen aan het uitvoeren op het terrein. Verschillende gemeenten werden al gepolst. Vanuit de aanwezige steden en gemeenten was er voorlopig weinig concrete interesse. Dergelijke dienstverlening kan wel interessant zijn naar aanleiding van een behoefte aan monitoring binnen een concreet project of tijdelijke inventarisatieprojecten. De algemene teneur was ook dat er misschien weinig lokaal politiek draagvlak zal bestaan voor ‘overmonitoring’ van een situatie waarover er de facto geen klachten zijn.

 • GIPOD-business werkgroep:
  • Het doel van deze business case is om – in nauw overleg met de stakeholders – een duurzame functionele, architecturale en financiële strategie voor GIPOD in de volgende jaren te definiëren.
  • Er werd een online enquête rondgestuurd naar de GIPOD-gebruikers en daarnaast werden een twintigtal steden en gemeenten gecontacteerd voor een uitgebreider interview. Het Midwestoverleg werd daarbij vertegenwoordigd door de intergemeentelijke GIS-coördinator.
  • Een van de voorlopige actiepunten is om meer detaillering in het GIPOD-datamodel te krijgen (fasering, omleidingen, genuanceerdere hinder…). Voor de meeste gemeenten wordt dit niet als extra werk aanzien, aangezien de informatie efficiënter kan ingevuld worden. Belangrijke voorwaarde is dat deze detaillering ook geïntegreerd wordt in de geautomatiseerde vergunningenprocessen én resulteert in een verhoogd hergebruik van de GIPOD-data.
  • Financiering is nog onduidelijk. De nutssector is hierin geen vragende partij. Moet de vraag niet gesteld worden of de Vlaamse overheid in het kader van Smart Cities niet beter financieel inzet op de verdere uitrol van  Smart-toepassingen op bovenlokaal niveau?
  • Zie presentatie
 • Varia:
  • Aansluiting oop Magda Online: Gent is piloot hiervoor, maar is wegens technische problemen nog niet aangesloten. Voorlopig zijn er dus nog geen gemeenten hiermee aan de slag.
  • Het NGI is bezig de toponiemen van de topografische kaarten te herinventariseren. Ze komen hiervoor langs per gemeente, maar de aanpak is erg ad hoc. Er wordt samengezeten met lokale specialisten (heemkundigen etc…). Er bestaat geen authentieke bron voor toponiemen, dus wordt de vraag gesteld of dit niet wat willekeurig gebeurt. Bovendien worden topokaarten bij lokale overheden nog amper gebruikt.
Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.