MAGDA Online: infosessie Gent 14/9/2017

MAGDA Online wordt het nieuwe platform om ad hoc punctuele bevragingen te doen op de diensten die door het Magda-platform ontsloten worden. Naast gegevens van o.a. DIV, RR, (V)KBO, VLABEL, RSZ etc., komen nu ook de webdiensten beschikbaar van Consultimmo (=.de meest recente kadastrale info). Op 14 september vond hierover een belangrijke infosessie plaats met heel wat achtergrondinfo m.b.t. de privacy-regelgeving en vooral over de praktische aansluitingsprocedure.

Samengevat:

  1. Lokaal bestuur schrijft zich in op de algemene machtigingen
  2. Lokaal bestuur vraagt toegang tot MAGDA Online
  3. Team MAGDA verleent toegang aan lokaal bestuur
  4. Lokale beheerder van lokaal bestuur verleent toegang aan individuele medewerkers en veiligheidsconsulent

Lees meer

Workshop 5/7 Pittem ‘Start to DSI’

Op 5/7 kwamen enkele Midwest-gemeenten samen in Pittem voor een infosessie/workshop ‘Start to DSI’. De focus lag op het voorbereiden en opladen van bestaande plannen volgens het minimumscenario, aangevuld met wat achtergrondinfo over hoe WVI omgaat met opmaken van nieuwe plannen volgens de DSI-richtlijn.

De richtlijn zelf en de handleidingen, sjablonen en tools van Departement Omgeving zijn onlangs trouwens bijgewerkt (o.a. een nieuwe versie van de DossierZipper). Lees meer

Update datalagen Onroerend Erfgoed: belangrijk of niet?

In de nieuwsbrief van Agentschap Onroerend Erfgoed werd vorige week aangekondigd dat een een aantal van hun datalagen geupdatet zijn (lees: gestroomlijnd in functie van de Europese INSPIRE-richtlijn). In december 2016 gebeurde dit ook al voor enkel datalagen. De update is in eerste instantie van toepassing op gemeenten die de webservices gebruiken. Omdat de meeste gemeenten echter de gedownloade shapefiles gebruiken, verandert er voor hen in principe weinig (tenzij uiteraard indien de datalagen al meerdere jaren niet meer geupdatet zijn).
Lees meer