MAGDA Online: infosessie Gent 14/9/2017

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

MAGDA Online wordt het nieuwe platform om ad hoc punctuele bevragingen te doen op de diensten die door het Magda-platform ontsloten worden. Naast gegevens van o.a. DIV, RR, (V)KBO, VLABEL, RSZ etc., komen nu ook de webdiensten beschikbaar van Consultimmo (=.de meest recente kadastrale info). Op 14 september vond hierover een belangrijke infosessie plaats met heel wat achtergrondinfo m.b.t. de privacy-regelgeving en vooral over de praktische aansluitingsprocedure.

Samengevat:

  1. Lokaal bestuur schrijft zich in op de algemene machtigingen
  2. Lokaal bestuur vraagt toegang tot MAGDA Online
  3. Team MAGDA verleent toegang aan lokaal bestuur
  4. Lokale beheerder van lokaal bestuur verleent toegang aan individuele medewerkers en veiligheidsconsulent

1. Lokaal bestuur schrijft zich in op de algemene machtigingen

Een absolute voorwaarde om aan te sluiten is als gemeente tijdig inschrijven op de recente algemene machtiging voor de kadastrale info, maar zeker ook die van het Rijksregister uit 2013. Op 20/7/2017 werd een wetsontwerp goedgekeurd rond de hervorming van de CBPL waardoor ook het hele stelsel van algemene machtigingen opgeheven wordt. De bestaande machtigingen blijven lopen, maar na inwerkingtreding van de wet (wellicht mei 2018) zullen gemeenten niet meer kunnen aansluiten. Check dus zeker tijdig of je lokaal bestuur eventuele andere machtigingen ook nog nodig heeft. Je kan de stand van zaken voor je gemeente opvolgen op de website van de Privacycommissie:

2. Lokaal bestuur vraagt toegang tot MAGDA Online

Om toegang te krijgen moet dit online aanvraagformulier ingevuld worden. Vink best alle beschikbare rollen aan. Een van de grote verschillen met de huidige toegang tot kadastrale info is dat er met een uitgebreide logging zal gewerkt worden. Iedereen die toegang wil, zal zich moeten aanmelden onder een vooraf toegekende rol en zal een specifieke finaliteit moeten opgeven bij elke bevraging. Voor een overzicht van de rollen en finaliteiten, zie deze presentatie (slides 5-10).

3. Team MAGDA verleent toegang aan lokaal bestuur

Gemeenten die deze stappen (algemene machtigingen + aanvraagformulier aansluiting MAGDA Online) gedaan hebben, worden individueel gecontacteerd door een relatiebeheerder van Informatie Vlaanderen om de aansluiting te voltooien. De gemeente krijgt toegang tot de betaversie van het platform. Bepaalde rollen en finaliteiten zijn hierin nog niet beschikbaar. Voor de definitieve versie is de release pas begin 2018 voorzien (waarbij alle instellingen automatisch overgenomen worden voor de reeds aangesloten gemeenten).

4. Lokale beheerder van lokaal bestuur verleent toegang aan individuele medewerkers en veiligheidsconsulent

De toegangsrechten en rollen worden individueel toegekend door een lokale beheerder via het Gebruikersbeheer Lokale Besturen. Zie hiervoor volgende presentatie. Bemlangrijk hierbij is dat de informatieveiligheidsconsulent alle rollen moet krijgen en in principe verondersteld wordt om het systeem van toekennen van rollen en logging in de gemeente te organiseren.

Tot slot:

  • MAGDA Online laat enkel individuele bevragingen toe. Voor bevragingen in bulk (bv. van een lijst percelen) zullen de softwarefirma’s hun geïntegreerde kadastrale zoekmachines herontwikkelen.
  • Informatie van buiten de gemeentegrenzen zal in bepaalde gevallen opzoekbaar zijn. In de betaversie van MAGDA Online is dit echter nog niet het geval.
  • Het huidige systeem van de jaarlijkse download via Urbain blijft nog zeker 2 jaar bestaan, in afwachting van een totale integratie in een webservice. De algemene machtiging geldt ook voor deze overgangsperiode. Gemeenten die niet intekenen op de machtiging, krijgen binnenkort dus ook geen toegang meer tot de downloads van Urbain.
  • Bij de definitieve inproductiestelling van MAGDA Online zal nog een bilateraal protocol afgesloten worden tussen AAPD en gemeente. Momenteel is hierover nog niets meer geweten.
  • De vermelde algemene machtigingen en aansluitingsprocedure gelden enkel voor lokale besturen. OCMW’s, politie, intercommunales etc. kunnen toegang krijgen via een verwerkersovereenkomst met het lokale bestuur zelf. Meer info
Categorieën: Infosessies

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.