De woningmarkt in kaart

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat besluit treedt in werking op 1 januari 2019. In artikel 6 van dit besluit staat:

De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden voert de gemeente minstens de volgende activiteiten uit:

§ 1° de lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde;

Hoe begin je hier als gemeente aan? De Vlaamse provincies hebben een methodiek uitgewerkt om deze data te genereren, en deze gratis ter beschikking te stellen  aan alle lokale besturen.

De methodiek is uitgewerkt door de verschillende provinciale Steunpunten Data & Analyse (afgekort D&A, de vroegere Steunpunten Sociale Planning). D&A biedt datareeksen en –analyses aan op fijnmazig niveau, koppelt verschillende databronnen met mekaar en levert deze aan hun klanten af in de vorm van grafieken, tabellen, kaarten en rapporten. D&A geeft ook advies en ondersteuning rond specifieke vragen en onderzoeksprojecten.

Één van de zaken die D&A aanbiedt is een statistische analyse van de huurmarkt, waarbij kadastergegevens en Rijksregistergegevens gekoppeld worden. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt op basis van bouwblokken (fijnmaziger dan statistische sectoren) en aangeleverd in een datakubus die info over de woning, het perceel, de bewoning en de bewoner koppelt. VooR West-Vlaanderen werden deze gegevens al verwerkt in een analyserapport (‘Huurmarkt in kaart’).

Één van de zaken die D&A aanbiedt, is data op basis waarvan  een statistische analyse van de huurmarkt kan gemaakt worden: info over de woning, de bewoning, de bewoner. Hiervoor worden  kadastergegevens en Rijksregistergegevens gekoppeld. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt op basis van bouwblokken (fijnmaziger dan statistische sectoren). Voor West-Vlaanderen werden deze gegevens al verwerkt in een analyserapport (‘Huurmarkt in kaart’).

Op vraag van de lokale besturen, die in kader van hun IGS-werking hun intergemeentelijke Woonwinkel of Huisvestingsdienst bijvoorbeeld gerichte acties willen laten ondernemen naar particuliere verhuurders, zullen de provincies de niet-geanonimiseerde data, dus ook de adresgegevens van particuliere verhuurders, ter beschikking kunnen stellen. Gemeenten die (bijvoorbeeld in het kader van Magda Online) ingetekend hebben op de machtigingen voor het gebruik van Kadaster– en Rijksregisterdata, kunnen via een verwerkersovereenkomst opdracht geven aan de provincie om deze tabel te genereren. Deze verwerkersovereenkomsten zijn door D&A bezorgd aan de West-Vlaamse IGS-en. Zij zijn in principe dus zelf op de hoogte om het nodige te doen.

Sommige lokale besturen willen in het kader van hun IGS-werking een intergemeentelijke Woonwinkel of Huisvestingsdienst gerichte acties laten ondernemen naar particuliere verhuurders. Op hun vraag werd voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen naast de statistische analyse ook een Tabel Sociale Planning opgemaakt. Deze tabel bevat de niet-geanonimiseerde data, dus ook de adresgegevens van particuliere verhuurders. Gemeenten die – bijvoorbeeld in het kader van Magda Online – al ingetekend hebben op de machtigingen voor het gebruik van Kadaster– en Rijksregisterdata, kunnen via een verwerkersovereenkomst opdracht geven aan de provincie om deze tabel te genereren. Deze verwerkersovereenkomsten zijn door D&A bezorgd aan de West-Vlaamse IGS-en. Zij zijn in principe dus zelf op de hoogte om het nodige te doen.

Ten slotte is D&A ook verantwoordelijk voor www.provinciesincijfers.be, waarlangs data over verschillende thema’s op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten worden asl ondersteuning voor beleidsplanning. Provincies in cijfers heeft o.a. de mogelijkheid om zelf kaarten, tabellen en grafieken aan te maken, te exporteren naar Office-toepassingen en kant-en-klare rapporten en fiches op te vragen van data, doorheen de tijd en op verschillende schaalniveaus. In een van de volgende GISCO’s willen we deze tool uitgebreid aan bod laten komen.

Voor vragen en meer info:

Categorieën: GIS-verplichtingen

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.