Oproep voor nieuwe KDV “GIS-operatoren” van WVI

Het vervolledigen van het vergunningenregister, DSI, de verkeersbordendatabank, opmaak van een ROP, opmaak van publieke plannenviewers… Veel gemeenten kijken nog tegen een berg werk aan om hun digitale dienstverlening en datakwaliteit op punt te krijgen. Vaak ontbreekt het aan capaciteit of expertise om bepaalde projecten uit te voeren, zelfs al is er een GIS-coördinator. WVI beschikt op vandaag over een pool van deskundige medewerkers (“GIS-operatoren”) die al langer ingezet worden door gemeenten om bepaalde afgebakende projecten uit te voeren. Momenteel wordt de mogelijkheid verkend voor het opzetten van een specifieke kostendelende vereniging (KDV) hiervoor, vrijgesteld van 21% BTW. Deze KDV gaat niet uit van een structurele aanwerving, maar werkt op afroep. Gemeenten die willen instappen, worden wel verzocht om vóór 30 april hun principieel engagement kenbaar maken.

(meer…)

GIS-data als basis voor belasting op masten en pylonen

Een vijftigtal gemeenten in Vlaanderen heffen al een taks op masten en pylonen. Meer en meer gemeenten “ontdekken” de laatste tijd deze mogelijkheid en vragen hun GIS-coördinator om de masten op hun grondgebied in kaart te brengen. Er bestaan hier echter verschillende bronnen voor, en de ervaring leert dat je ze best allemaal eens met mekaar vergelijkt om een volledig overzicht te krijgen.

(meer…)

Mobile Mapping beelden stopgezet na juni 2019

Wat al een tijdje in de lucht hing, is eind maart bevestigd door Informatie Vlaanderen. Het was al langer duidelijk dat er geen vernieuwing van de 360°-beeldendatabank meer in zat, maar na juni 2019 wordt ook de hosting van de bestaande beelden stopgezet, bij gebrek aan financiering vanuit de Vlaamse overheid. Een serieuze streep door de rekening van veel lokale besturen, die het gebruik van de beelden in een aantal administratieve processen hadden geïntegreerd, maar ook van een aantal softwaretoepassingen en interbestuurlijke projecten zoals de Verkeersbordendatabank.

(meer…)

Werkgroep Open GIS (WVI-GISCO+)

Elke GIS’er is al één van de volgende begrippen tegengekomen: QGIS, GeoServer, PostGIS, MapServer, Leaflet, Carto, GeoTools, OGC-standaarden, WMS, WFS, SLD, Open GIS-data, OpenStreetmap, Mapillary… Allemaal GIS en allemaal open. Open GIS klinkt veelbelovend, maar weinigen weten waar te beginnen.

open gis

Waarom zou je open source gebruiken? Kan het complementair zijn aan betalende oplossingen, zoals ArcGIS? Is open source steeds gratis? Moet je kunnen programmeren om ermee aan de slag te gaan? Hoe publiceer je een webkaart of een webservice zonder dure licentie? Deze en andere vragen komen aan bod in een werkgroep waarbij de deelnemers zelf het programma mee helpen bepalen. Deze werkgroep wordt georganiseerd in de marge van de reguliere WVI-GISCO-werking en kreeg daarom de naam ‘GISCO+’. Intussen zijn er al twee boeiende sessies geweest op 25/1 en 7/3 en begint er zich stilaan een vervolgtraject af te tekenen. De werkgroep wordt begeleid door Dirk Frigne van OSGeo Belgium. Op de sessie van 7/3 presenteerde de gemeente Zedelgem een interessante case rond het opzetten van een eigen intranet-GIS met gratis Open Source-tools.
Lees meer

GIS-coördinatie in de gemeente: hoe krijg je het georganiseerd?

Het is iets wat de buitenwereld vaak ontgaat, maar GIS-coördinatie in de gemeente bestaat uit veel meer dan het beheren van software, het up-to-date houden van datasets of het maken van kaartjes. Net zoals bij de collega van ICT bestaat meer dan de helft van het werk van een GIS-coördinator uit het in kaart brengen, organiseren en bijsturen van processen, intern overleg, opvolging, rapportering en zaken geregeld krijgen. Hoe begin je eraan om dit georganiseerd te krijgen in je eigen gemeente? Het e-book Geolokaal en een best practice uit Wingene kunnen dienen als inspiratie.
Lees meer

Exhaustieve lijst van WMS, WFS en WMTS in België

Michel Stuyts, GIS-coördinator in Edegem en Kontich houdt een indrukwekkende lijst van WMS, WFS en WMTS bij voor heel België (en soms zelfs daarbuiten), compleet met statistieken over snelheid en beschikbaarheid. De lijsten worden regelmatig geüpdatet en kunnen in hun totaliteit in xml-vorm geïmporteerd worden in QGIS. https://wms.michelstuyts.be/ https://wfs.michelstuyts.be/ https://wmts.michelstuyts.be/ Lees meer…