Wat te doen bij CRAB-meldingen naar aanleiding van EPB-verslaggeving?

Sinds begin 2020 krijgen gemeentelijke CRAB-beheerders regelmatig meldingen binnen van EPB-verslaggevers met de vraag om gebouweenheden te koppelen aan het juiste adres. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe versie van de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) sinds 16/12/2019 direct gekoppeld is aan het Gebouwenregister. Voor dit Gebouwenregister is echter nog geen decentrale bijhouding door de gemeente mogelijk. Met dank aan de collega’s van IOK is hierrond intussen de nodige transparantie gekomen. Op 29/1/2020 stuurde Informatie Vlaanderen een verklarende mailing hierrond uit naar de gemeentelijke contatcpunten voor CRAB, maar deze info heeft blijkbaar niet alle CRAB-beheerders bereikt.

(meer…)

Labels in de GRB-WMS: what you see is not always what you get

Het Omgevingsloket, software voor inname openbaar domein, de Verkeersbordendatabank, achtergrondkaarten in Geopunt… Al deze toepassingen gebruiken de webservice van het GRB of de Basiskaart Vlaanderen (GRB-WMS) als achtergrond. Deze kaart is een afgeleid product van de authentieke bronnen zelf (het GRB en CRAB). Aandachtige hergebruikers weten echter al een tijdje dat de labels van huisnummers en straatnamen in de GRB-WMS niet altijd correct overeenkomen met de authentieke bronnen zelf. Door het steeds stijgende hergebruik van deze achtergrondkaart in andere toepassingen, wordt dit probleem de laatste tijd meer en meer zichtbaar. Lees meer