‘Mijn Mooie Straat’ als meldingensysteem en inventarisatietool

Gepubliceerd door Wouter Verhelst op

Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, lanceerde deze zomer een gratis registratietool om gemeenten te ondersteunen in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. Het webplatform kreeg de naam ‘Mijn Mooie Straat‘ en werd ontwikkeld in nauw overleg met een aantal pilootgemeenten. Mijn Mooie Straat bestaat uit 2 luiken met een sterke GIS-insteek: enerzijds een registratietool voor sluikstort en anderzijds een inventarisatie- en beheerstool voor de gemeentelijke vuilnisbakken. Hoewel de invalshoek aanvankelijk zwerfvuil en sluikstort was, begint Mijn Mooie Straat op vraag van de deelnemende gemeenten sinds kort ook stilaan te evolueren naar een eenvoudig meldingensysteem met een bredere invalshoek.

Mijn Mooie Straat is geen app, maar een uiterst responsieve webtoepassing. De toepassing is volledig gratis voor gemeenten en laat toe om in principe een onbeperkt aantal gebruikers te registreren. Op de website kan je je aanmelden voor een demo, inschrijven voor de nieuwsbrief en een getuigenis uit Turnhout bekijken.

De toepassing bestaat uit twee grote luiken:

1. Meldingen registreren

  • Het meldingsformulier was tot op heden enkel voor intern gebruik. Met de nieuwe release van januari 2020 komt er ook een extern meldingsformulier voor burgers beschikbaar.
  • Meldingen zijn opgesplitst in categorieën, die niet noodzakelijk beperkt moeten zijn tot het thema zwerfvuil en sluikstort. De categorieën zijn instelbaar per gemeente.
  • Meldingen gebeuren op een Google Maps achtergrond. Zowel via eigen locatiebepaling als via een pin. Via een geïntegreerde viewer kan er ook rechtstreeks in het Street View-beeld gepind worden.
  • De backoffice-omgeving is momenteel nog zeer eenvoudig en bestaat in feite uit niet meer dan een lijst van alle geregistreerde meldingen. Meldingen worden niet gerouteerd naar emailadressen en er zijn momenteel ook nog geen automatische notificaties of terugmeldingen voorzien, maar dit staat wel op de planning vanaf het voorjaar 2020. Elke behandelaar moet dus zelf actief opvolgen wat zijn toegewezen taken zijn. Er is een routeplanner voorzien om een route langs de geselecteerde meldingen te berekenen.
  • De meldingen kunnen per soort en per status weergegeven worden op een overzichtskaart en een heatmap. Vanaf januari komt er ook een rapportagetool beschikbaar in de vorm van een dashboard, met export naar excel en pdf (werkbonnen).

2. Vuilnisbakken inventariseren

  • Het opbouwen van een GIS-inventaris van vuilnisbakken is voor de gebruiksvriendelijkheid gestroomlijnd via een specifieke wizard. Via deze wizard kan ook de status (vullingsgraad) van een vuilnisbak worden aangepast.
  • De geometrieën van een eventuele bestaande GIS-inventaris kunnen op vraag geïmporteerd worden.
  • Ook voor de vuilnisbakken is er vanaf februari een rapportageluik voorzien in de vorm van een dashboard.

Conclusie

Voor gemeenten die geen centraal meldingenmanagementsysteem hebben en specifiek willen inzetten op het managen van zwerfvuil is Mijn Mooie Straat een ready-to-use toepassing die bovendien helemaal gratis is. Er zijn voorbeelden van gemeenten die al hun meldingen rond openbaar domein via Mijn Mooie Straat afhandelen.

Voor gemeenten die wel een meldingenportaal hebben, gekoppeld aan een managementsysteem, kan het meldingenluik van Mijn Mooie Straat minder interessant zijn. De functionaliteiten van de huidige back-office zijn immers zeer beperkt en het is bovendien een zoveelste meldingenkanaal naast alle andere, wat de uniformiteit en centralisatie uiteraard niet ten goede komt. Voor gemeenten die dit laatste echter niet meteen ambiëren, kan Mijn Mooie Straat door zijn gebruiksvriendelijkheid een interessante aanvulling zijn op bestaande systemen van meldingen en werkopdrachten. De twee luiken (meldingen en inventariseren/managen van vuilnisbakken) kunnen trouwens ook los van mekaar gebruikt worden.

De toepassing blijft steeds verder ontwikkeld worden, in dialoog met en op aansturen van de gebruikende gemeenten. Begin 2020 wordt er bijvoorbeeld getest met een koppeling met een bestaand meldingensysteem. Los van de kritische bedenkingen over de ongewenste interferentie met interne gemeentelijke processen, is Mijn Mooie Straat door de eenvoud en de onmiddellijke inzetbaarheid een platform dat zeer geschikt is om quick wins rond zwerfvuil te realiseren. Alleen daarom is het voor een gemeente zeker de moeite waard om het project eens van naderbij te bekijken.

Contacteer lisa@mijnmooiestraat.be voor meer info.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.