Slim beheer van innames openbaar domein in Midwest

De digitalisering van het proces voor inname openbaar domein heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een nieuwe nichemarkt in de Geo-ICT -sector. Gemeenten worden regelmatig gecontacteerd met aanbiedingen van verschillende softwarefirma’s die enthousiast meesurfen met de Smart City-trend. Na twee jaar is de markt intussen wat rijper geworden en zijn er ook verschillende Midwestgemeenten die hun proces en hun dienstverlening besloten te optimaliseren. Een stand van zaken uit de Midwest + enkele tips bij het zoeken naar een geschikte tool.

Lees meer

Verkeersborden.vlaanderen: de wedergeboorte van de verkeersbordendatabank

De nieuwe verkeersbordendatabank is sinds 18 januari online. Alle info over dit project wordt vanaf nu hier verzameld. Je kan er de presentatie en live demo van de recente infosessies (december-januari) raadplegen. Er zijn reeds handleidingen beschikbaar en binnenkort ook instructievideo’s. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in een trainingssessie (door MOW) voor de Lees verder…

Optimaliseren van een bijhoudingsproces met GIS: IBA’s in Wingene

GIS is een middel, geen doel op zich. In Wingene hebben ze onder dit motto een aantal interne bijhoudingsprocessen onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Wingene voert al jaren een specifiek beleid rond IBA’s. De IBA’s werden tot voor kort bijgehouden in één extreem uitgebreide exceltabel met soms zeer ad hoc ingevulde velden. Deze manier van werken werd volledig herleid tot het bijhouden van een GIS-kaart en het invullen van een pop-up. Voordelen:

  • onmiddellijke visualisatie op kaart, hergebruikt in andere interne loketten
  • bijhouding op 1 plaats
  • onmiddellijke CRAB-adressencontrole
  • meer uniformiteit bij het invullen van de velden

iba's

iba's2

Lees meer

Extra aandacht voor gemeentelijke werkopdrachten in kader van de Hinderpremie

Sinds 1 juli wordt de Hinderpremie automatisch toegekend op basis van werkopdrachten in GIPOD. Handelaars die in aanmerking komen voor een hinderpremie worden hiervoor automatisch door VLAIO gecontacteerd. Gemeenten komen dus niet meer tussen in de aanvraagprocedure, maar de keerzijde van de medaille is uiteraard dat handelaars geen hinderpremie kunnen krijgen als de gemeente haar eigen werkopdrachten niet correct in GIPOD heeft ingevoerd, In sommige gemeenten worden werkopdrachten soms enkel als manifestatie ingevoerd in de vorm van een toegekende signalisatievergunning in uitvoering van een (gemeentelijke) werkopdracht. Ook in dat geval kan de handelaar geen aanspraak maken op een hinderpremie. Wees daarom extra aandachtig bij het invoeren van innames die gerelateerd zijn aan werken waarvan de gemeente de initiatiefnemer is. Vooral gemeenten die werken met specifieke software voor vergunningen innames openbaar domein moeten extra aandachtig zijn. Lees meer

GRB-conforme as-builtplannen opleggen in je bestek

Sinds de inwerkingtreding van het GRB-decreet op 1/1/2015 is de gemeente in het kader van de bijwerking van het GRB verplicht om een GRB-conform as-builtplan aan te leveren aan Informatie Vlaanderen. De meest efficiënte werkwijze is uiteraard om deze bepaling ergens in het bestek of in de vergunning als voorwaarde op te leggen aan de opdrachtnemer of uitvoerder.
Ondanks het feit dat het GRB-decreet financiële sancties voorziet (doorrekenen van de kosten naar de gemeente voor het opmeten van de nieuwe toestand), zijn er nog maar weinig gemeenten die dit al standaard in hun procedures hebben vastgelegd. Een interessante best practice die gemakkelijk kan gekopieerd worden is de werkwijze die Wingene sinds kort toepast. Lees meer