Mobile Mapping beelden stopgezet na juni 2019

Wat al een tijdje in de lucht hing, is eind maart bevestigd door Informatie Vlaanderen. Het was al langer duidelijk dat er geen vernieuwing van de 360°-beeldendatabank meer in zat, maar na juni 2019 wordt ook de hosting van de bestaande beelden stopgezet, bij gebrek aan financiering vanuit de Vlaamse overheid. Een serieuze streep door de rekening van veel lokale besturen, die het gebruik van de beelden in een aantal administratieve processen hadden geïntegreerd, maar ook van een aantal softwaretoepassingen en interbestuurlijke projecten zoals de Verkeersbordendatabank.

(meer…)

Werkgroep Open GIS (WVI-GISCO+)

Elke GIS’er is al één van de volgende begrippen tegengekomen: QGIS, GeoServer, PostGIS, MapServer, Leaflet, Carto, GeoTools, OGC-standaarden, WMS, WFS, SLD, Open GIS-data, OpenStreetmap, Mapillary… Allemaal GIS en allemaal open. Open GIS klinkt veelbelovend, maar weinigen weten waar te beginnen.

open gis

Waarom zou je open source gebruiken? Kan het complementair zijn aan betalende oplossingen, zoals ArcGIS? Is open source steeds gratis? Moet je kunnen programmeren om ermee aan de slag te gaan? Hoe publiceer je een webkaart of een webservice zonder dure licentie? Deze en andere vragen komen aan bod in een werkgroep waarbij de deelnemers zelf het programma mee helpen bepalen. Deze werkgroep wordt georganiseerd in de marge van de reguliere WVI-GISCO-werking en kreeg daarom de naam ‘GISCO+’. Intussen zijn er al twee boeiende sessies geweest op 25/1 en 7/3 en begint er zich stilaan een vervolgtraject af te tekenen. De werkgroep wordt begeleid door Dirk Frigne van OSGeo Belgium. Op de sessie van 7/3 presenteerde de gemeente Zedelgem een interessante case rond het opzetten van een eigen intranet-GIS met gratis Open Source-tools.
Lees meer

GIS-coördinatie in de gemeente: hoe krijg je het georganiseerd?

Het is iets wat de buitenwereld vaak ontgaat, maar GIS-coördinatie in de gemeente bestaat uit veel meer dan het beheren van software, het up-to-date houden van datasets of het maken van kaartjes. Net zoals bij de collega van ICT bestaat meer dan de helft van het werk van een GIS-coördinator uit het in kaart brengen, organiseren en bijsturen van processen, intern overleg, opvolging, rapportering en zaken geregeld krijgen. Hoe begin je eraan om dit georganiseerd te krijgen in je eigen gemeente? Het e-book Geolokaal en een best practice uit Wingene kunnen dienen als inspiratie.
Lees meer

Exhaustieve lijst van WMS, WFS en WMTS in België

Michel Stuyts, GIS-coördinator in Edegem en Kontich houdt een indrukwekkende lijst van WMS, WFS en WMTS bij voor heel België (en soms zelfs daarbuiten), compleet met statistieken over snelheid en beschikbaarheid. De lijsten worden regelmatig geüpdatet en kunnen in hun totaliteit in xml-vorm geïmporteerd worden in QGIS. https://wms.michelstuyts.be/ https://wfs.michelstuyts.be/ https://wmts.michelstuyts.be/ Lees verder…

Nieuwe watertoetskaart van kracht vanaf 1/7/2017

De nieuwe kaart was tot nu toe enkel te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets, maar sinds enkele dagen is nu ook een web map service en web feature service beschikbaar, waardoor de datalaag ook in je eigen GIS kan gebruikt worden. De WMS kan je normaal in elke software toevoegen (en bevragen). WFS wordt door veel softwareleveranciers nog onvoldoende ondersteund, maar hier kan je alvast een uit de WFS geëxporteerde shapefile downloaden, op schaal van de Midwest-regio (symbologie uiteraard wel nog aan te passen). Wegens de verhuis van de server van Informatie Vlaanderen, komt dit pas eind augustus op Geopunt.
Lees meer

Machtigingsaanvraag voor toegang tot meest recente kadastrale gegevens

In een eerdere post werd al verwezen naar de machtigingsaanvraag. Intussen zijn via de VVSG meer details bekend over de concreet te ondernemen stappen.

Belangrijk: de VVSG raadt aan om stap 1 van het administratieve luik zo vlug mogelijk in orde te brengen aangezien er in november een nieuwe wet in voege treedt die de toezichtscommissie afschaft en het hele huidige systeem van globale machtigingen herziet. Lees meer